• Wiskunde met bettermarks

    De nieuwe generatie wiskunde

    Bettermarks wiskunde biedt een volledig doorlopende leerlijn in de onderbouw vmbo bk & kgth, havo en vwo (inclusief tto). 's Werelds meest geavanceerde wiskundemethode combineert de voordelen van digitaal met het beste op papier.

    Meer dan 70 scholen en 12.500 leerlingen gingen u voor!

    Vraag een demo aan

Zelfstandig leren met bettermarks wiskunde

Individuele feedback

Meer dan alleen goed of fout.

Hiatenanalyse

Vindt hiaten en wijst opgaven met de juiste leerdoelen toe.

Individuele leerdoelen

Persoonlijke leerroutes met eigen leerdoelen.

Behalen niveau

Stapsgewijs naar het juiste niveau.

Met bettermarks wiskunde kan uw leerling oneindig en zelfstandig oefenen per hoofdstuk. Daarnaast kunt uzelf uiteraard huiswerk toewijzen aan leerlingen en zo het leerproces meer sturen. U heeft toegang tot de volledige bettermarks bibliotheek, dus u kunt eenvoudig een ander niveau of een andere leerlijn toewijzen aan uw leerlingen. Hierdoor kunnen uw leerlingen desgewenst (tijdelijk) boven of onder hun huidige niveau werken.

 

Duidelijke en gedetailleerde rapportages voor docenten

Wie hebben het huiswerk gemaakt?

U ziet in één oogopslag wat uw leerlingen hebben gedaan.

Hoe hebben mijn leerlingen het gedaan?

U ziet welke progressie leerlingen maken en welke hiaten geïdentificeerd zijn.

Welke opgaven waren moeilijk?

U ziet welke fouten leerlingen maken en welke opgaven het best klassikaal besproken kunnen worden.

Een les met bettermarks wiskunde

Lesgeven

Volg de leerlijnen en behandel de onderwerpen per leerjaar.

Toewijzen

Differentieer en wijs uw leerlingen opgaven toe van iedere niveau en leerjaar.

Oefenen

Stimuleer om zelfstandig te blijven oefenen met gamification elementen.

Evalueren

Analyseer om nog effectiever les te kunnen geven.

Vervolg

Herhaal met nieuwe opgaven of ga verder in de leerlijn.

 

 

 

 

 

 

Dit maakt bettermarks wiskunde uniek

Bettermarks is digitaal maar hecht ook belang aan papier

De afgelopen jaren is er flink geïnvesteerd om de digitale basis te verrijken met opgaven die in het schrift of op een werkblad moeten worden uitgewerkt. Bettermarks vindt het werken op papier zéér belangrijk. In wiskunde telt het antwoord veel minder dan de weg ernaartoe. De leerling moet die weg ernaartoe, óók bij een digitale methode, op papier kunnen schrijven. Daarnaast is het belangrijk dat leerlingen leren werken met een liniaal, een geodriehoek en een passer.

Bettermarks had altijd al ’s wereld meest geavanceerde digitale platform, en combineert dat nu met het beste op papier. Zo zijn er nu werkbladen die vanuit de methode zelf met één druk op de knop beschikbaar zijn. Daarnaast worden leerlingen gestimuleerd om met een schrift te werken. Een duidelijk balkje “Pak je schrift erbij” zorgt ervoor dat de leerling dit niet over het hoofd ziet.

Bettermarks is ook geschikt voor tweetalig onderwijs

De leerlijnen 1 h/v tto, 2 h/v tto, 3 havo tto en 3 vwo tto komen inhoudelijk één-op-één overeen met de Nederlandse versie. Hierdoor kunnen tto- docenten exact dezelfde methodiek volgen als de collega’s in het Nederlandstalige onderwijs.

Andere werkvormen

Bettermarks vindt het belangrijk dat andere werkvormen dan het maken van opgaven aan bod komen. Daarom biedt bettermarks o.a. praktische opdrachten, wiskundige spelletjes, interactieve opdrachten en opdrachten zodat leerlingen hun eigen overzichten creëren.

Al het lesmateriaal op één plek

Binnen de bettermarks omgeving hebt u toegang tot al het lesmateriaal. Bettermarks bevat alle leerlijnen in één omgeving, hierdoor kunt u eenvoudig opgaven toewijzen uit een hoger of lager niveau. Veel opgaven bevatten werkbladen, excel bestanden en/of interactieve onderdelen. Deze zijn zeer eenvoudig toe te wijzen aan alle leerlingen of een specifieke groep leerlingen.

Formatief toetsen

Elk hoofdstuk bevat minimaal drie toetsen: voorkennistoets, diagnostische toets en de eindtoets. De voorkennis toets en de diagnostische toets zijn bij uitstek geschikt als formatieve toets. De leerling die deze toets maakt krijgt ontwikkelpunten toegewezen. Dit zijn precies die onderdelen die de leerling nog niet goed beheerst. Door deze ontwikkelpunten weg te werken en daarna de toets opnieuw te doen kan de leerling zich alle benodigde kennis en kunde eigen maken voordat hij/zij verder gaat.

Analyse rekenen- en algebraïsche vaardigheden

Om goed voorbereid de bovenbouw van Havo/VWO in te gaan biedt bettermarks aan het einde van het 3e jaar een digitale analyse aan van de benodigde reken- en algebraïsche vaardigheden. De onderdelen zijn verdeeld over vier hoofdstukken en via een analysetest ontdekt de leerling precies die onderdelen die nog extra oefening nodig hebben. Deze toets is ook een handig hulpmiddel bij de keuze tussen wiskunde A en B.

Een analysetest bepaald welke onderdelen een leerling nog niet beheerst. Daarnaast geeft de test aan welke onderwerpen de leerling nog moet bijspijkeren. De leerling kan vervolgens zelfstandig via zijn persoonlijke leerroute de benodigde kennis opdoen.

Eerste indruk bettermarks

 Docenten over bettermarks wiskunde

“Alle leerlingen werken en leren in hun eigen tempo, in bettermarks werkt dit erg goed!”

“Vooral de directe feedback en de motiverende aspecten spreken mij en de leerlingen enorm aan.”

“De rapportages in het dashboard zijn erg handig, zo zie ik direct welke opgaven ik uit het huiswerk klassikaal kan bespreken.”

“De ondersteuning en klantenservice vanuit bettermarks is geweldig.”

Daarom kiest u bettermarks wiskunde

Differentieert

één licentie voor alle niveaus

Geeft gerichte feedback

begeleidt leerlingen naar het antwoord

Herkent ontwikkelpunten

vindt hiaten en wijst opgaven toe

Motiveert

blijft boeiend en leuk

Ondersteunt

persoonlijk contact en begeleiding voor docenten

Geeft inzicht

gedetailleerde informatie over klas en leerling