• Wiskunde Methode

    Wiskunde was nog nooit zó leuk!

    Digitaal, adaptief en gepersonaliseerdGepersonaliseerd leren met bettermarks wiskunde

Individuele feedback

Meer dan alleen goed of fout.

Hiatenanalyse

Vindt hiaten en wijst opgaven met de juiste leerdoelen toe.

Individuele leerdoelen

Persoonlijke leerroutes met eigen leerdoelen.Behalen niveau

Stapsgewijs naar het juiste niveau.

Met bettermarks wiskunde kan uw leerling oneindig en zelfstandig oefenen per hoofdstuk. Daarnaast kunt uzelf uiteraard huiswerk toewijzen aan leerlingen en zo het leerproces meer sturen. U heeft toegang tot de volledige bettermarks bibliotheek, dus u kunt eenvoudig een ander niveau of een andere leerlijn toewijzen aan uw leerlingen. Hierdoor kunnen uw leerlingen desgewenst (tijdelijk) boven of onder hun huidige niveau werken.

Een les met bettermarks wiskunde

Lesgeven

Volg de leerlijnen en behandel de onderwerpen per leerjaar.

Toewijzen

Differentieer en wijs uw leerlingen opgaven toe van iedere niveau en leerjaar.

Oefenen

Stimuleer om zelfstandig te blijven oefenen met gamification elementen.

Evalueren

Analyseer de gemaakte opgaven en herhaal met nieuwe opgaven of ga verder in de leerlijn.

Docenten over bettermarks wiskunde

 

“Alle leerlingen werken en leren in hun eigen tempo, in bettermarks werkt dit erg goed!”

“Vooral de directe feedback en de motiverende aspecten spreken mij en de leerlingen enorm aan.”

“De rapportages in het dashboard zijn erg handig, zo zie ik direct welke opgaven ik uit het huiswerk klassikaal kan bespreken.”

“De ondersteuning en klantenservice vanuit bettermarks is geweldig.”

Dit maakt bettermarks wiskunde uniek

Digitaal én papier

Bettermarks vindt het werken op papier zéér belangrijk. De leerling moet die weg ernaartoe, óók bij een digitale methode, op papier kunnen schrijven. Daarnaast is het belangrijk dat leerlingen leren werken met een liniaal, een geodriehoek en een passer.

Werkvormen in bettermarks 

Bettermarks vindt het belangrijk dat andere werkvormen dan het maken van opgaven aan bod komen. Daarom biedt bettermarks o.a. praktische opdrachten, wiskundige spelletjes, interactieve opdrachten en opdrachten zodat leerlingen hun eigen overzichten creëren.

Toetsen in de methode 

Elk hoofdstuk bevat minimaal drie toetsen: voorkennistoets, diagnostische toets en de eindtoets. De voorkennis toets en de diagnostische toets zijn bij uitstek geschikt als formatieve toets. De leerling die deze toets maakt krijgt ontwikkelpunten toegewezen. Dit zijn precies die onderdelen die de leerling nog niet goed genoeg beheerst. Door deze ontwikkelpunten weg te werken en daarna de toets opnieuw te maken, kan de leerling zich alle benodigde kennis en kunde eigen maken.

Van onderbouw naar bovenbouw 

Om goed voorbereid de bovenbouw van havo of vwo in te gaan biedt bettermarks aan het einde van het 3de leerjaar een digitale analyse aan van de benodigde reken- en algebraïsche vaardigheden. De onderdelen zijn verdeeld over vier hoofdstukken en middels een analysetest ontdekt de leerling precies welke onderdelen nog extra oefening nodig hebben. Deze toets is ook een handig hulpmiddel bij de keuze tussen wiskunde A en B.

Wilt u meer weten over onze methode? Een proeflicentie ontvangen? Of een pilot voor uw klas aanvragen? Dat kan!

Meer producten van bettermarks

Rekenen methode

Rekentrainer voor thuis