Digitale lesmethode

Bettermarks wiskunde

 

LEER OP JE EIGEN NIVEAU

Wiskunde was nog nooit zó leuk!

Wiskunde is niet altijd het favoriete vak van een leerling, toch is het één van de belangrijkste vakken op het voorgezet onderwijs. Maak het daarom leuk en eenvoudig te begrijpen met de wiskundemethode van bettermarks.

Met bettermarks oefenen leerlingen wiskunde op een tablet, laptop of desktop. Bettermarks neemt hen stap voor stap mee door de opgaven en herkent wat ze moeilijk vinden. Tijdens het oefenen krijgen ze tips, voorbeelden en een uitleg bij elke opgave.

Bettermarks vindt diversiteit in werkvormen belangrijk. Daarom biedt bettermarks o.a. praktische opdrachten, wiskundige spelletjes, interactieve opdrachten en opdrachten op papier.

Met de wiskundemethode van bettermarks werkt de leerling zowel digitaal als op papier. De leerling moet de weg ernaartoe, óók bij een digitale methode, met een liniaal geodriehoek en een passer op papier kunnen uitwerken.

 

Gratis pilot aanvragen 

Haal het beste in uw leerlingen naar boven

 

 

Hiatenanalyse | Differentiatie | Inzicht

Dit maakt bettermarks wiskunde uniek

Leerdoelen

Elke opgave binnen de methode heeft een eigen leerdoel. Al deze leerdoelen en opgaven zijn met elkaar verbonden. Hierdoor kan er adequaat worden ingespeeld op hiaten in de kennis van leerlingen. Wanneer uw leerlingen bijvoorbeeld structurele fouten maken in verschillende opgavenseries kunnen ontwikkelpunten worden toegekend. Tijdens het maken van opgavenseries in een hoofdstuk moet een leerling meerdere keren een soortgelijke fout maken om een ontwikkelpunt te krijgen. Op deze manier worden alleen ontwikkelpunten klaargezet waar leerlingen werkelijk een hiaat in voorkennis laten zien.

Ook tijdens het maken van voorkennis toetsen en diagnostische toetsen krijgen uw leerlingen bij iedere fout een ontwikkelpunt, waardoor bettermarks direct extra opgavenseries voor de leerling klaar zet. Zo kan de leerling gericht oefenen met opgaven die hij of zij nog niet voldoende beheerst voor de toets.

 

 

Hiatenanalyse

De algoritmes van bettermarks analyseren gegeven antwoorden en zeten geconstateerde hiaten automatisch om in persoonlijke ontwikkelpunten. Inzichten in deze ontwikkelpunten helpen u bij de voorbereiding van de wiskundeles, rapportvergaderingen of oudergesprekken.

Differentiatie

Binnen één klas wijst u eenvoudig opgavenseries van verschillende niveaus en leerjaren toe aan uw leerlingen. U en uw leerlingen hebben onbeperkt toegang tot alle wiskunde theorie en opgaven van alle leerjaren en niveaus. Leerlingen werken in dezelfde serie wiskunde opgaven, maar altijd met andere getallen, hoeken en figuren.

Inzicht

In bettermarks bieden wij een gedetailleerd overzicht van de prestaties en vorderingen op leerling- en klasniveau. U ziet in één oogopslag hoe leerlingen het wiskundehuiswerk hebben gemaakt, welke vragen klassikaal behandeld kunnen worden en op welke onderwerpen leerlingen dreigen vast te lopen.

Dit vinden andere docenten van bettermarks wiskunde

 

“Alle leerlingen werken in bettermarks wiskunde in hun eigen tempo. Dit werkt erg goed!”

 

“Vooral de directe feedback en de motiverende aspecten in de methode spreken mij en de leerlingen enorm aan.”

“De rapportages in het dasboard zijn erg handig, zo zie ik direct welke wiskundeopgaven ik uit het huiswerk klassikaal kan bespreken.”

 

“De ondersteuning en klantenservice vanuit bettermarks is geweldig.’

Een les met bettermarks wiskunde

Lesgeven

Bettermarks wiskunde biedt toegang tot de complete leerlijn VMBO en HAVO/VWO onderbouw.

Toewijzen

Na de uitleg wijst u gemakkelijk opgaven en huiswerk toe aan uw leerlingen, waarbij differentiëren in niveau mogelijk is.

Oefenen

De leerling werkt zelfstandig in de methode en krijgt gerichte feedback op de gegeven antwoorden.

Evalueren

In het dashboard ziet u de gemaakte opgaven en ontwikkelpunten. Op basis van de klassikale ontwikkelpunten kunt u uw volgende les voorbereiden.

De rol van de docent

De docent blijft onmisbaar en speelt de belangrijkste rol om het adaptieve aspect van bettermarks goed tot zijn recht te laten komen. De docent bepaald bijvoorbeeld hoe hij gebruik maakt van de ontwikkelpunten. Deze kunnen bijvoorbeeld onderdeel van het huiswerk worden, maar er kan ook een vast uur worden ingepland, waarop leerlingen de ontwikkelpunten wegwerken.

Een nieuwe methode

Het starten met een nieuwe methode is altijd wennen, zeker met een digitale methode. Bettermarks begeleidt u graag in dit proces om het beste uit de methode te halen. Wij bieden u een uitgebreide starttraining op locatie, didactische handleidingen per hoofdstuk, lessuggesties en planningsoverzichten.

Contact

 

Hanh Nguyen

Adviseur VO

Contact

 

Barbara Karseboom

Adviseur VO 

Contact

 

Grisella Haaze

Support & Training

Contact 

maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur

036 30 30 363

Gratis pilot aanvragen

Wiskunde | Rekenen VO | Rekenen MBO | Rekentrainer

Bettermarks producten

Wiskunde

Lesmethode

 

 

Lees meer

Rekenen VO

Lesmethode

 

 

Lees meer

Rekenen MBO

Lesmethode

 

 

Lees meer

Rekentrainer

Zelfstudie

 

 

Lees meer