Start nu vrijblijvend met bettermarks!

Om leren op afstand te bevorderen is bettermarks momenteel gratis voor alle scholen.

Lesmethode

Bettermarks wiskunde

BETTERMARKS WISKUNDE

Wiskunde leren op eigen niveau!

Bettermarks maakt differentiëren eenvoudig en motiveert uw leerlingen om aan de slag te gaan met wiskunde.
De methode is adaptief en geeft direct inzicht in de vorderingen van uw leerlingen.

Contact   Start gratis pilot

 

Haal het beste in uw leerlingen naar boven

Digitaal met papier | Hiatenanalyse | Differentiatie | Inzicht

Dit is bettermarks wiskunde

Digitaal en het beste op papier

Ook bij een digitale wiskunde methode werken leerlingen in het schrift. Bettermarks maakt gebruik van werkbladen en inzicht opdrachten op papier.

Unieke Hiatenanalyse

Alle opgaven in bettermarks zijn aan elkaar gekoppeld. Onze hiatenanalyse herkent ontbrekende voorkennis, en zet deze om in persoonlijke ontwikkelpunten.

Ruimte voor differentiatie

Een licentie wiskunde geeft toegang tot het lesmateriaal van alle  beschikbare leerjaren. Leerlingen werken hiermee op eigen niveau in bettermarks.

Inzicht in leerresultaten

Het docenten dashboard geeft direct inzicht in de resultaten van uw leerlingen. Hierdoor weet u direct waar hoe uw leerlingen ervoor staan.

Dit vinden andere docenten van bettermarks wiskunde

 

“Alle leerlingen werken in bettermarks wiskunde in hun eigen tempo. Dit werkt erg goed!”

“Vooral de directe feedback en de motiverende aspecten in de methode spreken mij en de leerlingen enorm aan.”

“De rapportages in het dashboard zijn erg handig, zo zie ik direct welke opgaven ik uit het huiswerk klassikaal kan bespreken.”

“De ondersteuning en klantenservice vanuit bettermarks is geweldig.’

Een hoofdstuk in bettermarks

Voorkennistoets

Ieder hoofdstuk in wiskunde start met een voorkennistoets.

Paragrafen

De paragrafen bestaan uit opgavenseries met  tips, theorie en uitleg.

Samenvatting

Leer met behulp van het theorieoverzicht, een begrippenlijst en de samenvatting.

D-toets

Controleer met behulp van de diagnostische toets of je de stof beheerst.

Voorbeelden uit bettermarks

2 HV Parabolen tekenen

OPEN OPGAVEN

1 Vmbo Hoeken tekenen

OPEN OPGAVEN

3 HV Goniometrie

OPEN OPGAVEN

4GT Examen 2018

OPEN OPGAVEN

Een nieuwe methode

Het starten met een nieuwe methode doet u nooit alleen. Uw persoonlijke adviseur van bettermarks begeleidt u hierbij van A tot Z. Wij bieden u een uitgebreide starttraining op locatie, didactische handleidingen per hoofdstuk, les suggesties en planningsoverzichten.

Een les met bettermarks

Instructie

Start met de terugkoppeling van de vorige les op basis van het inzicht op het dashboard. Vervolg met een klassikale uitleg van nieuwe theorie.

Differentieer

Daag leerlingen uit door opdrachten toe te wijzen op eigen niveau. Maak gebruik van de hiatenanalyse om iedere leerling verder te helpen.

Evalueer

Sluit de les af en ga na of leerlingen het leerdoel beheersen, door te kijken naar de sterren en munten die leerlingen gehaald hebben.

De rol van de docent

Richt uw les efficiënter in met de uitgebreide overzichten van leerresultaten. Besteed meer tijd aan persoonlijke begeleiding.

Het schriftgebruik

Besteed aandacht aan het schriftgebruik. Maak gebruik van de door bettermarks opgestelde werkbladen, opdrachten en schriftregels.

Contact

Hanh Nguyen

Adviseur VO

Contact

Barbara Karseboom

Adviseur VO 

Contact 

Nayratu Tomatala 

Adviseur MBO

Contact 

Grisella Haaze

Support & Training

Contact 

maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur

036 30 30 363

Start gratis pilot

Rekenen

Andere lesmethode

Rekenen VO

Lesmethode

rekenen

Lees meer