Privacy

Iedere dag werken duizenden leerlingen en docenten met bettermarks. Om onze gebruikers toegang te geven tot bettermarks verwerken wij persoonsgegevens. Dit doen wij uiteraard zorgvuldig en veilig. Op deze pagina vindt u onze privacyverklaring die van toepassing is op zowel consumenten als educatieve instellingen. Daarnaast vindt u onze verwerkersovereenkomt bijhorend de Privacy Convenant 3.0 die van toepassing is op educatieve instellingen.

Data Protection Officer

Bettermarks NL B.V. is een volledige dochteronderneming van The Learning Network B.V en het bettermarks platform is in volledige eigenaarsschap van Bettermarks GmbH. The Learning Network heeft een uitgebreide Code of Conduct waarin het belang van privacy nadrukkelijk wordt beschreven en toegelicht. Zowel The Learning Network als Bettermarks GmbH hebben een Data Protection Officer aangesteld.

Voor correspondentie betreffende privacy gerelateerde aangelegenheden kunt u contact opnemen met:

The Learning Network B.V.
t.a.v. Data Protection Officer
Dieselstraat 1
8263 AE Kampen
Of per mail op: [email protected]

Privacyverklaring

Verwerkersovereenkomst