• Rekenen Methode

    Rekenen was nog nooit zó leuk!

    Digitaal, adaptief en gepersonaliseerdGepersonaliseerd leren met bettermarks rekenen

Individuele feedback

Meer dan alleen goed of fout.Hiatenanalyse

Vindt hiaten en wijst opgaven met de juiste leerdoelen toe.

Individuele leerdoelen

Persoonlijke leerroutes met eigen leerdoelen.

Behalen niveau

Stapsgewijs naar het juiste niveau.

Met bettermarks rekenen kan uw leerling oneindig en zelfstandig oefenen per hoofdstuk. Daarnaast kan er met behulp van een toets geanalyseerd worden welke onderdelen een leerling kan overslaan van een hoofdstuk, zodat een persoonlijke leerroute ontstaat. Domeintoetsen en oefentoetsen zorgen voor een gepersonaliseerde examentrainer met individuele leerdoelen.

Een les met bettermarks rekenen

 

Lesgeven

Behandel de onderwerpen waar uw leerlingen moeite mee hebben.

Toewijzen

Oefen alleen de ontbrekende vaardigheden met een persoonlijke leerroute.

Oefenen

Stimuleer om zelfstandig te blijven oefenen met gamification elementen.

Evalueren

Analyseer de gemaakte opgaven en herhaal met nieuwe opgaven of ga verder in de leerlijn.

Docenten over bettermarks rekenen

 

“Met bettermarks kunnen mijn leerlingen zelfstandig oefenen met rekenen.”

“Bettermarks zorgt ervoor dat ik beter weet waar mijn leerlingen vast lopen. Hier kan ik mijn lessen op aanpassen.”

“Met de toetsen kunnen de leerlingen blijven oefenen. Dit doen ze totdat ze klaar zijn voor het échte examen – ideaal.”

“Leerlingen leren door te oefenen, het is niet in één keer alle theorie maar het bouwt langzaam op. Dat is erg handig, dan begrijpen ze het beter.”

Dit maakt bettermarks rekenen uniek

Introductietoets 

Elk subdomein begint met een introductietoets. Wanneer een leerling deze introductietoets maakt laat het systeem d.m.v. uitroeptekens vóór de opgavenseries zien welke onderdelen nog niet goed beheerst worden. De leerling kan zelfstandig aan het werk om deze uitroeptekens weg te werken. Daarna kan de introductietoets net zo vaak worden herhaald tot er geen uitroeptekens meer ontstaan en de leerling alle stof in dit subdomein beheerst. Omdat het systeem zo opgezet is dat andere getallen worden gebruikt voor de opgaven kan de leerling vaak oefenen.

Zelfstandig oefenen 

De introductietoets maakt het mogelijk dat de leerling zelfstandig door het hoofdstuk en de stof heen werkt. De uitroeptekens die ontstaan geven duidelijk aan waar nog werk aan de winkel is. De leerling oefent alléén die onderdelen die nog oefening nodig hebben. U hoeft als docent slechts aanwezig te zijn voor vragen van de leerlingen. Het is echter ook mogelijk bettermarks rekenen in te zetten als een standaard lesmethode, waarbij u klassikaal uitleg geeft, opgavenseries toewijst aan de hele klas en deze in de volgende les bespreekt.

 

Diagnostische toets

In de 2e editie van 2F en 3F is er voor elk van de 9 subdomeinen binnen rekenen een diagnostische toets beschikbaar. Deze toets wordt door u als docent toegewezen aan de leerling wanneer hij/zij daarvoor klaar is. Wanneer blijkt dat de leerling onderdelen van de stof toch nog niet beheerst wijst bettermarks ontwikkelpunten toe. Nadat de leerling deze ontwikkelpunten heeft weggewerkt kunt u de diagnostische toets opnieuw toewijzen. Omdat er voor de opgaven andere getallen worden gebruikt zal de leerling de opgaven echt opnieuw moeten maken.

Hiaten ontdekken

Bettermarks detecteert hiaten in de voorkennis van uw leerling. Opgaven zijn getagged met benodigde voorkennis. Wanneer een leerling verschillende soorten opgaven waarvoor dezelfde voorkennis nodig is verkeerd oplost, wijst bettermarks automatisch een opgavenserie toe waarin die betreffende voorkennis wordt geoefend. Door dit ontwikkelpunt weg te werken, werkt de leerling ongemerkt ook hiaten in de voorkennis weg.

 

Wilt u meer weten over onze methode? Een proeflicentie ontvangen? Of een pilot voor uw klas aanvragen? Dat kan!

Meer producten van bettermarks

Wiskunde Methode 

Rekentrainer voor thuis