Digitale lesmethode

Bettermarks rekenen

REKENEN WAS NOG NOOIT ZÓ LEUK!

Bettermarks rekenen is maatwerk op leerlingniveau

Bereid uw leerlingen goed voor op de rekentoets met bettermarks rekenen. Bettermarks biedt de 2F en 3F methode voor het voortgezet en mbo-onderwijs. Haal het beste in uw leerlingen naar boven en kies voor maatwerk op leerlingniveau.

Bettermarks rekenen is de digitale rekenmethode voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Bettermarks neemt de leerling stap voor stap mee door de opgaven en herkent wat ze moeilijk vinden. Tijdens het oefenen krijgen ze tips, voorbeelden en een uitleg bij elke opgave.

 

Gratis pilot aanvragen

 

Maak van een ontwikkelpunt een succeservaring

 

Analysetoetsen | Diagnostische toetsen | Hiaten ontdekken

Dit maakt bettermarks rekenen uniek

 

Analysetoets

Elk subdomein begint met een analysetoets. Wanneer een leerling deze analysetoets maakt laat het systeem door middel van uitroeptekens vóór de opgavenseries zien welke onderdelen nog niet goed beheerst worden. De leerling kan aan het werk om deze uitroeptekens weg te werken. Daarna kan de analysetoets net zo vaak worden herhaald tot er geen uitroeptekens meer ontstaan en de leerling alle stof in dit subdomein beheerst. Omdat het systeem zo opgezet is dat andere getallen worden gebruikt voor de opgaven kan de leerling eindeloos blijven oefenen.

Diagnostische toets

Op 2F- en 3F-niveau is er voor elk van de 9 subdomeinen binnen rekenen een diagnostische toets beschikbaar. Deze toets wordt door u toegewezen aan de leerling wanneer hij/zij klaar is daarvoor. Wanneer blijkt dat de leerling onderdelen van de stof toch nog niet beheerst wijst bettermarks ontwikkelpunten toe. Nadat de leerling deze ontwikkelpunten heeft weggewerkt kunt u de diagnostische toets opnieuw toewijzen. Omdat er voor de opgaven andere getallen worden gebruikt zal kan de leerling eindeloos blijven oefenen.

Hiaten ontdekken

Bettermarks detecteert hiaten in de voorkennis van uw leerling. Opgaven zijn getagged met benodigde voorkennis. Wanneer een leerling verschillende soorten opgaven waarvoor dezelfde voorkennis nodig is verkeerd oplost, wijst bettermarks automatisch een opgavenserie toe waarin die betreffende voorkennis wordt geoefend. Door dit ontwikkelpunt weg te werken, werkt de leerling ongemerkt ook hiaten in de voorkennis weg.

Dit vinden andere docenten van bettermarks rekenen

 

 

‘Met bettermarks kunnen mijn leerlingen zelfstandig oefenen met rekenen.’

 

‘Bettermarks zorgt ervoor dat ik weet waar mijn leerlingen vast lopen. Hier kan ik mijn lessen op aanpassen.’

 

‘Met de toetsen kunnen leerlingen blijven oefenen totdat ze klaar zijn voor het échte examen – ideaal!’

‘Leerlingen leren door te oefenen, het is niet in één keer alle theorie, maar het bouwt langzaam op. Dat is erg handig, dan begrijpen ze het beter.’


Een les met bettermarks rekenen

Lesgeven

Bettermarks rekenen biedt toegang tot alle rekenniveaus: 1F, 2F en 3F.

Toewijzen

Na de uitleg wijst u gemakkelijk opgaven en huiswerk toe aan uw leerlingen, waarbij differentiëren in niveau mogelijk is.

Oefenen

De leerling werkt zelfstandig in de methode en krijgt gerichte feedback op de gegeven antwoorden.

Evalueren

In het dashboard ziet u de gemaakte opgaven en ontwikkelpunten. Op basis van de klassikale ontwikkelpunten kunt u uw volgende les voorbereiden.

 

Geef op twee manieren les

Bettermarks rekenen maakt het mogelijk op twee manieren les te geven. Enerzijds kunnen leerlingen zelfstandig door het hoofdstuk werken. Anderzijds kunt u bettermarks rekenen ook als standaard lesmethode inzetten, waarbij u klassikaal uitleg geeft en opgavenseries toewijst.

Een nieuwe methode

Het starten met een nieuwe methode is altijd wennen, zeker met een digitale methode. Bettermarks begeleidt u graag in dit proces om het beste uit de methode te halen. Wij bieden u een uitgebreide starttraining op locatie, didactische handleidingen per hoofdstuk, lessuggesties en planningsoverzichten.

Contact

 

Hanh Nguyen

Adviseur VO

Contact

 

Barbara Karseboom

Adviseur VO

Contact

 

Nayratu Tomatala

Adviseur MBO

Contact

 

Grisella Haaze

Support & trainingen

Contact 

maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur

036 30 30 363

 

Gratis pilot aanvragen

Wiskunde | Rekenen VO | Rekenen MBO | Rekentrainer

Bettermarks producten

Wiskunde

Lesmethode

 

 

Lees meer 

Rekenen VO

Lesmethode

 

 

Lees meer

Rekenen MBO

Lesmethode

 

 

Lees meer

Rekentrainer

Zelfstudie

 

 

Lees meer