Feedback op de toetsen in bettermarks

Wij ontvangen regelmatig feedback over de digitale toetsen in bettermarks. Onze digitale toetsen gaan vooral in op R en T1 en toetsen dus minder op T2 en I die deels terugkomen in onze papieren toetsen. Deze feedback nemen wij heel serieus en daarom zijn we op dit moment actief aan het zoeken naar mogelijkheden hoe we meer inzichtsopgaven kunnen toevoegen aan ons toetsmateriaal maar ook aan onze bestaande content.

Wij houden u uiteraard op de hoogte via onze nieuwsbrief.

AVG in het klaslokaal.. Voldoet uw school al aan alle regels?

Het zal u vast niet zijn ontgaan, de wet- en regelgeving rondom gegevensbescherming is dit jaar flink aangescherpt door invoering van de AVG-wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze nieuwe wetgeving heeft niet alleen voor de school, maar ook voor u als docent consequenties. Maar hoe dan precies? Is het bijvoorbeeld nog toegestaan om cijferlijsten aan de deur te hangen, verslagen te printen of presentielijsten te mailen naar uw collega’s?

Met de e-learning AVG in het klaslokaal van Academy4Learning bent u in 45 minuten op de hoogte van de nieuwe wetgeving en wat deze voor scholen en docenten betekent. U vergroot uw kennis en bewustwording op het gebied van privacy-, informatiebeveiliging en AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Middels herkenbare voorbeelden en een praktisch denkkader maakt Academy4Learning een vertaalslag naar de alledaagse praktijk. Lastige juridische termen zijn omgezet naar begrijpbare taal en ook is er aandacht voor gedragselementen, zoals verantwoordelijkheid nemen, voorbeeldgedrag en elkaar aanspreken. Met tussentijdse vragen wordt getoetst of u de materie onder de knie heeft. Na afloop ontvangt u een certificaat als bewijs van deelname en afronding.

De e-learning kost slechts €30,- en is verkrijgbaar via deze link.

Bettermarks heeft als organisatie dagelijks te maken met de AVG-wetgeving en heeft om deze reden bijvoorbeeld geen zicht op de leerresultaten van individuele leerlingen. Verder zijn we niet toegestaan om namens een van onze docenten of leerlingen in te loggen wat soms onze support lastiger maakt, omdat we niet mee kunnen kijken mits we toestemming hebben. Tot slot zijn we verplicht om leerlinggegevens (leerlinglijsten) op een beveiligde manier te ontvangen, zodat deze gegevens nooit onderschept kunnen worden door hackers. We doen er uiteraard alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn binnen de kaders van de AVG-wetgeving.

Bestel nu

Resultaten enquête – Hoe heeft u de start van het schooljaar ervaren?

Bettermarks is dit jaar goed gestart. Dit blijkt uit een enquête gehouden onder alle docent-gebruikers van bettermarks. Ruim 130 docenten hebben de enquête ingevuld met als resultaat: een geslaagde start! Alle docenten die contact hebben gehad met onze supportafdeling -mail, telefoon, WhatsApp of social media – beoordelen dit contactmoment met een 8,9. De afdeling scoort vooral goed op het snel, vriendelijk en professioneel afhandelen van de vraag. 98% van de docenten is tevreden tot zeer tevreden over de uitlevering van de licenties dit schooljaar. Tot slot hebben 52 van de 132 ingevulde enquêtes een starttraining van één van de adviseurs op locatie ontvangen. Deze training is heeft een 7,8 als eindboorddeling gekregen. Een mooie voldoende, maar we streven uiteraard naar een nog hoger cijfer.

We willen iedereen die onze enquête heeft ingevuld hartelijk bedanken. Onze adviseurs hebben naar aanleiding van de ingevulde enquêtes rechtstreeks contact opgenomen met diverse docenten, bijvoorbeeld op basis van vragen of feedback. In de komende maanden herstarten we uitvoerig onze ketengesprekken over de single-sign-on uitlevering via ons licentiekantoor. Onder alle ingevulde enquêtes hebben we drie potten met chocolademunten verloot. De gelukkig winnaars zijn:

  • Bornego Joure
  • Nuborgh College locatie Oostenlicht
  • Melanchthon Berkroden

Mocht u naar aanleiding van de enquête nog vragen of feedback hebben, neem dan contact op met onze support afdeling. Wij zijn bereikbaar per mail op support@bettermarks.nl en telefonisch op 036-3030363.

Nieuwe collega – Grisella Haaze Support- & Trainingscoördinator

Met veel plezier stellen wij, onze nieuwe collega, Grisella aan u voor. Per 1 november startte Grisella bij bettermarks als Support- & Trainingscoördinator. Naast haar studie Universitaire Pabo/Pedagogische Wetenschappen en een master Onderwijswetenschappen heeft Grisella onder andere gewerkt als promotor en individueel begeleider bij Inzowijs en bijlesdocent.

Nieuwe hoofdstukken 3 vmbo B / K / GT

Bettermarks is actief bezig met de ontwikkeling van 3 & 4 vmbo en biedt vanaf komend schooljaar een doorlopende leerlijn aan binnen het vmbo. Begin oktober is hoofdstuk 3 van vmbo 3B online gegaan en naar verwachting volgen hoofdstuk 4 van 3B en hoofdstuk 5 van 3K en 3GT in november.

In hoofdstuk 3B3 “Formules, tabellen en grafieken” leren leerlingen onder andere hoe je een vloeiende kromme tekent, wat begin-, stijg- en daalgetallen zijn en wat globale grafieken zijn. De didactische handleiding vindt u op onze Google Drive.

Mocht u naar aanleiding van het nieuwe hoofdstukken nog vragen en / of opmerkingen hebben dan kunt u hierover contact opnemen via support@bettermarks.nl.

 

Terugkoppeling feedback

Alle nieuwe hoofdstukken die bettermarks publiceert worden voorafgaand uitgebreid getest en nagekeken. Ondanks deze controle kan het voorkomen dat een hoofdstuk fouten bevat. Gedurende het schooljaar wordt onze feedbackknop veelvuldig gebruikt. De feedback die wij ontvangen is vrij divers, van simpele spelfouten tot een opgave die technisch of wiskundig onjuist is.

De volgende opmerkingen over de verwerking van feedback zijn wellicht relevant voor u:

  • Opmerkingen die we via de probleem / feedback knop ontvangen zijn vanwege de AVG wetgeving altijd geanonimiseerd, u ontvangt dus helaas geen terugkoppeling.
  • Wilt u als docent terugkoppeling ontvangen laat dan vooral uw naam en mailadres in de toelichting achter.
  • Indien u ons rechtstreeks per mail feedback stuurt, dan ontvangen we uw opmerkingen graag aangevuld met een screenshot zodat ons content team direct weet welke opgave het betreft.

In de figuur hieronder kunt u zien hoe vaak de feedback knop afgelopen jaar iedere maand is gebruikt.

Win een prijs voor de hele klas!

Het is Nationale Onderwijsweek! 🎉 Maak van wiskunde en rekenen het leukste vak op school en draag bij aan digitaal, adaptief en gepersonaliseerd onderwijs. Stuur jullie bettermarks klassenselfie in en maak kans op een mooie prijs voor de hele klas! 📷🏆

1. Maak een foto of selfie waarop te zien is dat jullie met bettermarks werken.
2. Deel de foto met support@bettermarks.nl voor 07-10-2018.
3. De origineelste inzending wint een mooie prijs!

Actievoorwaarden: 
• Foto’s die worden ingezonden, worden geplaatst op de Facebook-, Twitter en LinkedIn pagina van bettermarks Nederland. 
• Maandag 8 oktober 2018 wordt de winnende klas bekend gemaakt per e-mail en bericht op social media.

Bettermarks in magazine Prima Onderwijs

Wiskunde wordt echt leuker! Toen het Marne College in het Friese Bolsward besloot de omslag te maken naar (deels) laptoponderwijs, zag de voltallige wiskundesectie een mooie kans om hun vak in een moderner jasje te steken. De sectie ging op zoek naar een digitale methode en vond bettermarks!

Lees het artikel online op blz. 42 Wiskunde wordt echt leuker!

Hoe heeft u de start van het schooljaar ervaren?

In de nieuwsbrief van juni bent u geïnformeerd over de rechtstreekse uitleverprocedure van onze licenties dit schooljaar. We hebben de afgelopen weken veel energie gestoken in het succesvol uitleveren van onze licenties aan de circa 90 scholen die dit schooljaar werken met bettermarks. In de komende maanden herstarten we uitvoerig onze ketengesprekken om de single-sign-on uitlevering via ons Lika kantoor te bewerkstelligen voor schooljaar 2019-2020.

Om onze support en starttrainingen nog verder te verbeteren, hebben we onlangs een enquête uitgestuurd onder alle docenten die dit jaar met bettermarks werken. In deze enquête vragen we docenten hoe zij de rechtstreekse uitlevering, het contact met onze supportafdeling en de starttraining hebben ervaren.

Mocht u deze enquête niet hebben ontvangen, maar wel willen invullen of hier een vraag over hebben, neem dan contact op met onze supportafdeling.

Bettermarks Rekentrainer voor thuis

Door de onzekerheid rondom de centrale rekentoets hebben veel scholen dit jaar moeite met de inrichting van het vak rekenen Dit komt bijvoorbeeld; doordat er geen budgetten beschikbaar zijn voor de aanschaf van rekenlesmateriaal of doordat prioriteiten elders liggen.

Om iedere leerling goed rekenonderwijs te bieden heeft bettermarks de Rekentrainer geïntroduceerd. Met de bettermarks Rekentrainer kan de leerling oneindig en zelfstandig oefenen met rekenen. Met de analysetoetsen aan het begin van ieder domein weet de leerling precies welke onderwerpen hij of zij nog niet beheerst en verder moet ontwikkelen. Door het maken van fouten ontstaan ontwikkelpunten die zorgen voor een gepersonaliseerde examentrainer met individuele leerdoelen.

Met het Rekenen Thuisproduct heeft de leerling toegang tot alle reguliere 2F- en 3F-oefenstof inclusief analysetoetsen, domeintoetsen en proefexamens. Een licentie loopt van september 2018 tot en met juli 2019 en kost €15,00.

Klik hier om de bettermarks Rekentrainer aan te schaffen.