Welke toetsen zijn beschikbaar in wiskunde?

In wiskunde zijn de volgende toetsen beschikbaar: Voorkennistoets, D-toetsen en Eindtoetsen per hoofdstuk. De Eindtoetsen bestaan over het algemeen uit een gedeelte dat digitaal wordt afgenomen en uit een deel dat op papier gemaakt moet worden. Het is als docent ook mogelijk om met de beschikbare opgaven zelf toetsen samen te stellen.