Hebben leerlingen moeite met de overstap naar een andere (niet digitale) methode?

Onze lesmethoden sluiten aan bij de door de SLO opgestelde leerdoelen en curriculum waardoor een eventuele overstap naar een andere methode vereenvoudigd wordt. In de methode wordt aandacht besteed aan het uitwerken van opgaven op papier.