• Q&A

    Vind hier al uw antwoorden op vragen over Bettermarks. Staat uw vraag hier niet tussen, neem dan contact op via telefoon of per mail.Overzicht van alle vragen

Functionaliteiten in Bettermarks

Leerlingen kunnen docenten vragen om het wachtwoord aan te passen. Docenten doen dit onder het tabblad “klassen” en te kiezen voor de optie “wachtwoord(en) veranderen”. Docenten kunnen hun wachtwoord niet aanpassen en moeten hiervoor contact opnemen met Bettermarks.

 

Docenten kunnen onder het tabblad “hoofdstukken” de bibliotheek selecteren en de gewenste hoofdstukken toewijzen aan een of meerdere klassen.

Docenten kunnen onder het tabblad “hoofdstukken” de toegewezen hoofdstukken selecteren en de gewenste paragrafen selecteren en toewijzen aan een of meerdere leerlingen (met een gewenste begin en eind datum).

 

Docenten kunnen onder het tabblad “ontwerpen” de gegeven ontwerpen selecteren en de in bettermarks beschikbare toetsen toewijzen aan één of meerdere leerlingen (met een gewenste begin en eind datum, met of zonder resultaten).

Docenten kunnen onder het tabblad “Rapporten” de open ontwikkelpunten selecteren en zien welke ontwikkelpunten leerlingen hebben opgedaan (zowel per leerling of per ontwikkelpunt).

Ontwikkelpunten bij leerlingen verdwijnen zodra de leerling 60% van de opgaven binnen een ontwikkelpunt succesvol heeft afgerond. Het is als docent ook mogelijk om handmatig ontwikkelpunten bij individuele leerlingen te verwijderen door de ontwikkelpunten van de desbetreffende leerling te openen onder tabblad “rapporten”, selecteren open ontwikkelpunten en selecteren desbetreffende leerling.

Daarnaast verwijdert Bettermarks eens per jaar alle ontwikkelpunten van alle leerlingen. Dit gebeurt altijd tijdens de zomervakantie zodat alle leerlingen weer met een schone lei het schooljaar kunnen starten.

Docenten kunnen eigen opgavenseries samenstellen onder het tabblad “ontwerpen” en te kiezen voor “Ontwerp een nieuwe opgavenserie”. Bij het toewijzen kiest u de mogelijkheid om het ontwerp toe te wijzen als opgavenserie of als toets. Daarnaast zijn er nog allerlei mogelijkheden voor uw ontwerp zoals downloaden als PDF en exporteren/importeren met uw collega.

Docenten kunnen het huiswerk van leerlingen inzien onder het tabblad “Huiswerk”. Het huiswerkoverzicht is ook toegevoegd als widget op de het dashboard. Mocht u meer details willen zien per leerling kunt u hiervoor het tabblad “Rapporten” raadplegen.

Dit is mogelijk via het tabblad Klassen. Het is in Bettermarks mogelijk om aan meerdere klassen gekoppeld te zijn en het is ook mogelijk om met meerdere docenten aan 1 klas gekoppeld te zijn. Zo kunt u eenvoudig samen werken met uw collega’s van hetzelfde niveau.

 

Over Bettermarks

Onze 2F en 3F rekenmethode is geschikt voor VO en MBO leerlingen van alle leerjaren en leerniveaus. De wiskundemethode is geschikt voor de volledige onderbouw (vmbo BK, KGTH , HV en HV TTO – leerjaar 1-3) en vmbo (B, K en GT – leerjaar 3-4) bovenbouw van het VO.

Op de pagina “Demo aanvragen” kunt u gratis een proeflicentie ontvangen of uzelf aanmelden voor een pilot. Tijdens de pilot kunt u bettermarks met één of meerdere klassen gratis drie maanden uitproberen. Onze adviseurs komen graag bij u langs op locatie om het team kennis te laten maken met onze lesmethodes.

Jazeker, op de pagina “Demo aanvragen” kunt u een pilot aanvraag doen. De pilot is kosteloos waarbij u drie maanden bettermarks kunt uitproberen met 1 of meer klassen.

De licentieduur is gelijk aan een schooljaar en loopt van 1 augustus t/m 31 juli

De adviesprijzen van onze leerlinglicenties zijn € 12,50 voor rekenen, € 37,50 voor wiskunde en € 42,50 voor ons combinatie artikel (rekenen en wiskunde). De adviesprijzen voor onze docentlicenties zijn € 19,95 voor rekenen en € 59,95 voor wiskunde.

Leerlinglicenties bettermarks kunnen worden aangeschaft bij uw distributeur (VanDijk, Iddink of Osinga de Jong). De docentlicenties zijn bestelbaar bij de VanDijk B2B webshop.

Bettermarks is device onafhankelijk te gebruiken op laptop en tablet.

Starten met Bettermarks

Inloggen kan met de door Bettermarks verstrekte account door naar onze inlog pagina te gaan of onze iOS / Android applicatie wiskunde en rekenen te installeren. Vraag bij problemen altijd eerst je docent om hulp.

U moet hiervoor licenties aanschaffen bij de distributeur (zie vraag “Hoe bestel ik Bettermarks?”)

Werken met Bettermarks

Dit is zeker niet het geval. Bettermarks combineert digitaal met het beste op papier. In ieder hoofdstuk zijn er veel “op papier” elementen zoals werkbladen, praktische opdrachten en werkvormen te vinden. Wij raden leerlingen aan om uitwerkingen altijd in schrift te noteren.

Onze lesmethoden sluiten aan bij de door de SLO opgestelde leerdoelen en curriculum waardoor een eventuele overstap naar een andere methode vereenvoudigd wordt. In de methode wordt aandacht besteed aan het uitwerken van opgaven op papier.

In rekenen zijn de volgende toetsen beschikbaar: Analysetoets, Oefentoetsen, D-toetsen en Domeintoetsen. Het is als docent ook mogelijk om met de beschikbare opgaven zelf toetsen samen te stellen.

In wiskunde zijn de volgende toetsen beschikbaar: Voorkennistoets, D-toetsen en Eindtoetsen per hoofdstuk. De Eindtoetsen bestaan over het algemeen uit een gedeelte dat digitaal wordt afgenomen en uit een deel dat op papier gemaakt moet worden. Het is als docent ook mogelijk om met de beschikbare opgaven zelf toetsen samen te stellen.

Bettermarks organiseert ieder jaar bijeenkomsten waar alle docenten worden uitgenodigd en er diverse thema’s zoals didactische inzet van bettermarks worden besproken. Verder is er de docenten community van bettermarks op Facebook.

Tijdens de starttrainingen vertellen onze adviseurs hoe bettermarks het best ingezet kan worden. In onze docentenomgeving op de website vindt u diverse ondersteuningsdocumenten waaronder de docentenhandleiding, de ondersteuning per leerlijn en diverse tips & trics. Daarnaast kunt u in contact komen met andere Bettermarks docenten via de Facebook group: Bettermarks community.

Load More