Directe instructie | Interactie | Schriftgebruik | Toetsen

Lesgeven op afstand

De scholen in Nederland zijn gesloten en we zien dat veel docenten op afstand hun lessen voortzetten. Op deze pagina delen we diverse tips & tricks om je les vanuit afstand vorm te geven. Deze pagina zal de komende periode verder worden aangevuld. Aanvullingen zijn welkom op support@bettermarks.nl.

Directe instructie

Instructie geven aan leerlingen

Uitleg en instructie blijven belangrijke onderdelen van een les. Als docent moet je hier nu alternatieven voor vinden.

Er is een diversiteit van software beschikbaar om in je les op afstand 1-op-1 of groepsgesprekken mee te voeren. Denk bijvoorbeeld aan Microsoft Teams, Google Meet, Skype of Zoom.us.

Tip: Wanneer je in een groepsgesprek zit met meerdere leerlingen tegelijkertijd, vraag hen dan het geluid op mute te zetten wanneer je instructie geeft. Leerlingen kunnen het geluid tijdelijk aan zetten als ze een vraag willen stellen.

Tip: Raadpleeg ook eens de handreiking online wiskundeonderwijs van NVvW.

Tip: Vandaag (8/4) maakte Magister bekend een koppeling te hebben met Microsoft Teams. Start je les op afstand nu eenvoudig vanuit Magister!

Relevante filmpjes met uitleg

Omdat het online lastiger kan zijn om 1-op-1 instructie te geven aan alle leerlingen, bieden online filmpjes een oplossing.

Er is een diversiteit van websites beschikbaar, gevuld met filmpjes van algemene en theoretische uitleg. Veelal kan je per onderwerp zoeken naar relevante video’s. We zien ook dat een aantal van jullie zelf al is begonnen met het ontwikkelen van instructiefilmpjes!

Tip: Vervang een deel van de algemene instructie voor goede online filmpjes. Hiermee maak je tijd vrij om een aantal van je leerlingen die extra uitleg nodig hebben, individueel via online beeldbellen 1-op-1 instructie te geven.

Tip: Maak koppels of kleine groepjes en laat de leerlingen elkaar delen van de instructie geven en elkaar helpen met het maken van huiswerk.

Interactie

Betrek je leerlingen in de online les

In een reguliere les is het iets gemakkelijker om leerlingen vragen te stellen en feedback te vragen.

Er zijn tal van tools en applicaties beschikbaar waarmee je als docent eenvoudig bij leerlingen kan nagaan of ze jouw instructie goed begrepen hebben. Maak een quiz met Socrative en Kahoot of maak interactieve presentaties met LessonUp.

Tip: Houd het kleinschalig. Je zult zien dat dit soort tools een prima hulpmiddel zijn maar dat het gebruik buiten het reguliere klaslokaal toch anders uitpakt. Beperk het aantal vragen en slides.

Schriftgebruik

Controleer het werken in je schrift

Ook bij het lesgeven op afstand blijft controle op het schrifgebruik belangrijk. Vraag leerlingen om een foto van het schrift te delen zodat je hier als docent feedback op kunt geven.

Tip: Het is niet te doen om iedere leerling via deze weg van individuele feedback te voorzien. Beperk controle op het schrifgebruik tot een deel van je leerlingen en rouleer hier in. Je kunt ook software als Peergrade gebruiken om leerlingen elkaars opdrachten na te laten kijken. Als docent hou je de regie!

De schriftregels van bettermarks

Gebruik de schriftregels van bettermarks om je leerlingen bewust te maken van de wijze waarop ze het schrift in moeten zetten.

Download

Toetsen

Summatief toetsen

Het blijft mogelijk om reguliere toetsen af te nemen op afstand. De digitale toetsen in bettermarks zijn uitermate geschikt om te toetsen om herhaling en reproductie. Gebruik aanvullende papieren vragen om op toepassen en inzicht te toetsen.

Tip: Klik hier voor de webinar van Academy4Learning die gaat over digitaal summatief toetsen op afstand.

Tip: De inzichtsvragen in bettermarks havo vwo aan het einde van ieder hoofdstuk zijn als inspiratie in te zetten voor het bedenken van goede papieren vragen.

Tip: Gebruik de volgende werkwijze:

  1. Spreek een vast toetsmoment af met je leerlingen en deel bij aanvang de toetsvragen.
    Maak 2 versies van dezelfde toetsvragen. Leerlingen die proberen samen te werken lopen vast en krijgen de toets niet op tijd af om in te leveren.
  2. Laat de leerlingen een foto maken van het werk en deze versturen.
  3. Beoordeel op afstand en ken het cijfer toe.

Formatief toetsen

Je kunt als docent ook formatief aan de slag gaan en bettermarks verleent zich hier prima voor. Laat leerlingen opgavenseries met minimaal 2 sterren afronden, gebruik de diagnostische toets en laat leerlingen vooral alle ontwikkelpunten wegwerken.

Tip: Vanaf vrijdag 27 maart kan je je bij Academy4Learning gratis inschrijven voor de webinar formatief evalueren.

Tip: Lees de blog van Jorgen van Remoortere over formatief toetsen, klik hier voor de link.

Gratis webinars

Liveblog lesgeven op afstand

Onze onderwijspartner Academy4Learning houdt sinds 16 maart een liveblog bij met hierin een variëteit aan webinars en artikelen die gaan over het lesgeven op afstand.

Tip: Gebruik de webinars als input om je lessen vanaf afstand verder vorm te geven en deel ze collega’s van andere secties.

Docentencentrum

In het docentencentrum van bettermarks zijn tal van ondersteuningsmaterialen te vinden.

Docentmaterialen in Google Drive

Kenmerken
  • Inhoudsopgave
  • Didactische handleidingen
  • Powerpoints per hoofdstuk
  • Uitwerkingen inzichtsvragen HV