bettermarks rekenen

Ervaring van docenten

Bettermarks is maatwerk op leerlingniveau

Geschreven door Christa Rompas

“Goed inzicht in waar de hiaten zitten”, “Automatisch op maat gesneden extra opgaven, zowel om op het juiste niveau te komen als voor de leerling die uitdaging wil”, “De leerling krijgt meteen feedback”, “Ik heb veel meer tijd gekregen voor individuele aandacht”… De docenten van het Ichthus College en het Almere College in Kampen zijn zichtbaar tevreden over bettermarks. “Alleen al de differentiatiemogelijkheden die het biedt, en het duidelijke overzicht dat je als docent hebt over wat de leerlingen wel of niet beheersen. Ja, we zijn er heel erg blij mee.”

Het Ichthus College en het Almere College in Kampen besloten enkele jaren geleden over te stappen op bettermarks. “We waren op zoek naar een rekenmethode die optimaal gebruik maakt van de voordelen van digitaal”, steekt Ina Sukaldi, docent Rekenen op het Almere College, van wal. “Bettermarks blijkt een schot in de roos geweest te zijn.”

Aan de hand van de resultaten van de leerling geeft bettermarks rekenen de leerling net zolang zelfstandige oefeningen en instructies, totdat hij of zij klaar is voor de volgende stap. De docent analyseert eenvoudig met behulp van de ingebouwde toets welke onderdelen een leerling kan overslaan, zodat een persoonlijke leerroute ontstaat.

‘‘Bettermarks blijkt een schot in de roos geweest te zijn.’’

Persoonlijke leerroute
“Die persoonlijke leerroute is voor ons heel belangrijk”, zegt Ina stellig. “Onze leerlingen (VMBO-BBL en KBL) komen vanaf de basisschool met een zeer uiteenlopend niveau binnen. Veel leerlingen beheersen niveau 1F nog niet, maar er zijn ook leerlingen bij die op de basisschool prima meekwamen met rekenen. Bettermarks biedt mij de mogelijkheid bepaalde leerlingen sneller door de leerstof te laten gaan en stof op een hoger niveau aan te bieden. Dit werkt meestal heel motiverend. Niet alleen is er prima te differentiëren in tempo en op niveau, maar ook in de benodigde instructie. De methode biedt overzicht in wie op welke onderdelen nog instructie nodig heeft. Voordat mijn les begint weet ik al welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben en kan ik deze leerlingen apart of in een groepje verder helpen. Dat is bovendien heel handig gezien het feit dat we maar 45 minuten per week rekenonderwijs hebben. Een methode waarbij je kunt aansluiten op het niveau van de individuele leerling biedt dan het meeste resultaat.”

Op het Ichthus College staat talentontwikkeling centraal. Amanda van den Bergh: “We willen het hoogst haalbare uit leerlingen halen. Om dit te kunnen bereiken is maatwerk nodig. Bettermarks speelt in op de individuele behoefte.”

“We willen het hoogst haalbare uit leerlingen halen. Om dit te kunnen bereiken is maatwerk nodig. Bettermarks speelt in op de individuele behoefte.”

Gedetailleerde rapportage
Wat de docenten meteen opvalt aan bettermarks, is de gedetailleerde rapportage. Wie hebben het huiswerk gemaakt? Hoe hebben ze het gedaan? Welke opgaven waren moeilijk? Voor Marko van Os is deze rapportage essentieel. “Wanneer je hier inzicht in hebt, kun je er direct op inspelen, bijvoorbeeld door extra oefeningen te geven. Bij deze methode hoef je die oefeningen niet eens zelf te bedenken. Bettermarks geeft meteen op maat gesneden werk. De leerstof sluit naadloos aan bij wat de leerling kan. Vindt de leerling de stof moeilijk, dan krijgt hij of zij extra werk, net zolang totdat hij of zij klaar is voor het volgende niveau. Is de stof te makkelijk voor de leerling, dan krijgt hij of zij extra uitdaging.”

 

Van sterren tot filmpjes
“De mascotte Betty, de munten en de sterren die zijn te behalen, zijn leuke, speelse elementen”, gaat Amanda verder. “Hierdoor hebben de leerlingen er lol in om met de methode te werken. Bovendien wordt
de leerstof in verschillende vormen aangeboden. Ben je een lezer? Dan kies je voor een tekstuele uitleg. Pik je de lesstof beter op uit filmpjes en animaties, dan kan dat ook.” “Dat is ook heel fijn voor de leerlingen die niet zo talig zijn”, vult Ina aan. “Een leerling die moeite heeft met begrijpend lezen geeft bij een te talige opdracht al gauw op. Ik ben dan ook heel blij met de balans tussen de ‘kale’ sommen en sommen in een context.”

Tijd voor individuele begeleiding
Ina begint de les elke week klassikaal met een oefening die veel leerlingen lastig vonden, gevolgd door een korte instructie over de opdrachten die nieuw zijn. “Zodra de leerlingen aan het werk zijn, heb ik tijd om de leerlingen individueel of in kleine groepen te begeleiden.” Doordat het een zelf-controlerende methode is, krijgt de leerling direct feedback. “Die directe terugkoppeling is heel leerzaam voor de leerling. En voor ons, docenten, is het fijn dat wij daar niet bij nodig zijn. Het systeem controleert de oefening, geeft feedback en passende oefeningen en instructies waarmee de leerling zich kan verbeteren.” “Waarbij het systeem zeker geen vervanging is van de docent”, benadrukt Amanda. “Inderdaad, onze begeleiding blijft essentieel”, beamen beide andere docenten.

‘‘Onze begeleiding blijft essentieel.’’

Digitaal
“We kunnen nog veel meer positieve dingen zeggen over de methode,” lacht Ina, “maar wat ik als laatste in ieder geval nog wil noemen is dat de leerlingen met bettermarks nog beter voorbereid zijn op de rekentoets. Deze is immers digitaal. Tegen de tijd dat ze de toets krijgen, zijn ze door de methode al aardig bekend geraakt met digitaal, en dat werkt in hun voordeel. Wat overigens niet meer dan fair is, we leven nu eenmaal in een digitaal tijdperk. Het minste wat we kunnen doen, is dit onderdeel te laten zijn van onze lessen.”