Deze website is eigendom van en wordt beheerd door bettermarks GmbH, Berlijn.
bettermarks GmbH
Skalitzer Straße 85-86
10997 Berlijn
Duitsland
CEO: Arndt Kwiatkowski, Marianne Voigt
Geregistreerd onder: HRB 120966, Amtsgericht Charlottenburg
Adres: Berlijn, Duitsland
USt-Id Nr. DE261509841


Contact
Voor zowel inhoudelijke feedback en suggesties als technische problemen en vragen kunt u contact opnemen met bettermarks support Nederland. De persoon verantwoordelijk voor de redactionele inhoud van de Nederlandse site is Dirk Verweij.


Uitsluiting van aansprakelijkheid

bettermarks GmbH besteedt veel aandacht aan de juistheid en de volledigheid van de informatie op deze website. De inhoud en functionaliteit wordt zo zorgvuldig mogelijk gecontroleerd, geactualiseerd en geoptimaliseerd. Toch kan het voorkomen dat informatie verouderd of incorrect is, of dat informatie ontbreekt. bettermarks GmbH kan niet garanderen dat deze website foutloos of ononderbroken functioneert. bettermarks GmbH sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met het gebruik van de website, of met de tijdelijke onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.


Informatie van derden, producten en diensten

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten van derden. bettermarks GmbH wijst iedere aansprakelijkheid ter zake van de hand. Bij gebruik van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, gebeurt dat voor eigen rekening en risico van de gebruiker van deze website.


Persoongegevens

bettermarks GmbH verzekert dat persoonlijke klantgegevens met de grootste zorg worden behandeld en niet zonder toestemming worden doorgegeven aan derden.


Webanalyse met Google Analytics
bettermarks maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstgegevens die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van bettermarks mogelijk maken. Informatie die via de cookie over uw gebruik van deze website wordt verzameld, wordt gewoonlijk verstuurd naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen.

Omdat bettermarks IP-anonimiteit op deze website heeft geactiveerd, kort Google uw IP-adres in alvorens het op te slaan. Dit gebeurt als u verblijft in een lidstaat van de Europese Unie of in een andere staat die deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte. IP-adressen worden alleen in uitzonderlijke gevallen verstuurd naar een Google-server in de VS en vervolgens ingekort. Namens bettermarks gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de bettermarks-website te evalueren, om daarmee rapporten te maken over het websitegebruik en om bettermarks te voorzien van aanvullende diensten die verband houden met het gebruik van de bettermarks-website en het internet.
Het IP-adres dat door uw browser voor Google Analytics wordt verstuurd, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies door uw browser voorkomen door het wijzigen van de instellingen; maar wij herinneren u eraan dat u in dat geval mogelijk geen gebruik kunt maken van de volledige functionaliteit van de bettermarks-website en diensten.

Een andere manier om te voorkomen dat Google gegevens via cookies verzamelt, die betrekking hebben op uw gebruik van bettermarks (inclusief uw IP-adres), is door het downloaden en installeren van de volgende browser plugin: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Meer informatie over Google Analytics en bescherming van gegevens vindt u hier.

Graag laten wij u weten dat bettermarks de Google Analytics Code heeft uitgebreid met de code “gat._anonymizeIp( );”, teneinde te waarborgen dat verzamelde IP-adressen anoniem zijn (het zogenaamde “IP-Masking”).
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html

Intellectuele eigendomsrechten
bettermarks GmbH behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke toestemming van bettermarks GmbH, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Indien door u deze website of het product bettermarks wordt gebruikt in strijd met de aanwijzingen in deze colofon, dan wel indien door u inbreuk wordt gemaakt op de rechten van bettermarks GmbH en/of derden, dan heeft bettermarks GmbH het recht om u de toegang tot deze website en het product bettermarks met onmiddellijke ingang te ontzeggen en alle maatregelen te nemen die naar het inzicht van bettermarks GmbH nodig zijn om de inbreuk op de kortst mogelijke termijn te (doen) eindigen, een en ander zonder dat voor u een recht op vergoeding van schade of compensatie ontstaat.