Update Rekenen

Hoofdstuk 0 “Werken met Bettermarks” beschikbaar in rekenen

Nadat onlangs Hoofdstuk 0 is toegevoegd aan alle niveaus van wiskunde, is dit hoofdstuk nu ook toegankelijk via rekenen.

Read More

Start met rekenen optioneel op de boekenlijst

In 2014 is de verplichte rekentoets geïntroduceerd in het voortgezet onderwijs voor alle vmbo, havo en vwo eindexamenleerlingen. De rekentoets wordt tot op heden jaarlijks afgenomen, maar telt nog niet mee als eindcijfer. Naar verwachting zal het vak rekenen de komende jaren een belangrijk onderdeel worden binnen het Curriculum.nu project met als doel om alle kerndoelen en eindtermen in het voortgezet onderwijs te actualiseren.

Read More

Bereid je leerlingen voor op de rekentoets

Bied je leerlingen een perfecte voorbereiding op de rekentoets door te werken met onze examencyclus. 

Read More

Rapport van de klas

Via het Dashboard is er voor elke docent een Rapport van de klas beschikbaar. Dit rapport geeft een totaal overzicht over een klas. Per opgavenserie en per leerling is een score te zien.

Read More

Nieuwe editie Rekenen voor 2F en 3F

Bettermarks introduceert een nieuwe editie van bettermarks rekenen. Mede met de feedback van ervaren rekendocenten zijn er aanpassingen gedaan om het het rekenproduct verder te ontwikkelen. Inmiddels heeft zowel 2F als 3F een nieuwe versie gekregen te herkennen aan ‘2e editie’ in de titel. Gebruikers van bettermarks kunnen de nieuwe editie meteen uitproberen. Tips en feedback zijn

Read More

Verwachte data nieuwe leerstof

Ook het aankomende schooljaar zal bettermarks uitbreiden en verbeteren. Zo worden er nieuwe leerjaren en leerlijnen ontwikkeld en zal de huidige lesstof aangepast worden. Hieronder is de planning te vinden voor het aankomende schooljaar van 1BK, 1GTH, 1HV, 3H en Rekenen. Informatie over de vernieuwingen zullen in de nieuwsbrief komen te staan. Wij raden u aan om

Read More