Uncategorized

ALM – dinsdag 9 juli

Door Dimitri Verzijl

Ik startte met een workshop over participatie. Dit stond centraal bij een Amerikaans onderzoek die besproken werd. Een klas vol met drop-outs werd een half jaar lang geobserveerd door middel van camera’s in de klas. De studenten kregen geen frontaal les, maar gingen zelfstandig aan de hand van opdrachten aan de slag. Elke verbale en non-verbale handeling werd gemonitord. Na een aantal weken waren er patronen zichtbaar: (1) wie stelde vragen, (2) wie vroeg om bevestiging, (3) wie was het meeste aan het woord en (4) wie maakte de grootste stappen. Op basis van de eerste resultaten vormden ze nieuwe koppels. De resultaten en het participatieniveau gingen wederom omhoog. De conclusie van dit onderzoek is dat je jouw klassenmanagement nooit uit het oog mag verliezen. De rol van de vragensteller in groepen is van groot belang. Laat leerlingen/studenten zelf het antwoord zelf uitzoeken. Laat ze meer participeren.

Vervolgens ben ik naar een Zuid-Koreaanse wetenschapster gegaan. Zij had onderzocht wat de rol is van ouders als het gaat over ouderbetrokkenheid in relatie tot rekenprestaties van hun kind. Je voelt hem al aankomen: ouders die dagelijks rekengerelateerde vragen stellen en hun kinderen bewust prikkelen om vraagstukken op te lossen, scoren significant hoger in de klas. Wat ik meeneem, is dat ik wil gaan kijken naar mogelijkheden om ouders te betrekken bij het rekenonderwijs.

Het was een verademing om na het onderzoeksgedeelte iets praktisch te doen. Onder begeleiding van Mirjam Bos en Kooske Franken van het rekenpractoraat hebben wij een escaperoom gemaakt. Een praktische rekenopgave moest worden opgelost om de code te kraken.
Het fascinerende wat je dan ontdekt is dat cijfers ontzettend krachtig zijn. Het vergt voor een maker dat hij een goede opdracht schrijft op het juiste niveau. De groep bestond uit wetenschappers en docenten. Het viel mij op dat de wetenschappers het veel lastiger vonden om een opdracht te schrijven.

De dag werd afgesloten met het conferentiediner.

Conferentie ALM – maandag 8 juli

Door Dimitri Verzijl

De ALM in Zweden is van start gegaan. Het thema dit jaar is “Wis- en rekenkunde in het digitale tijdperk”.
Nederland is goed vertegenwoordigd. Onder dit gezelschap bevinden zich ook de drie winnaars van het beste rekenidee MBO 2019.

De eerste workshop waar ik naar toe ben gegaan ging over een wetenschappelijk onderzoek over de invloed en samenhang van intrinsieke- en sociale motivatie.
De conclusie van dit onderzoek was dat studenten niet intrinsiek gemotiveerd zijn voor rekenen. Een van de aanbevelingen was dat de docent veel meer gebruik moet maken van de “passie” van de student. De docent moet zich verantwoordelijk voelen voor de verbinding.

De tweede workshop ging over het rekenkundig gevoel en inzicht van zorgstudenten. Door de digitalisering heeft de zorgstudent minder gevoel voor bijvoorbeeld eenheden, verhoudingen. De wetenschappers hebben een app ontwikkeld, waardoor de student doelgericht zijn/haar basiskennis vergroot.

De derde workshop was voor de winnaars van het beste rekenidee MBO 2019. De winnaars, Anne-Marleen Tigelaar, Martijn van der Linde en Fedor Kerkhof.
Ieder kreeg 20 minuten om hun rekenidee aan alle aanwezige rekenexperts te presenteren. Martijn presenteerde zijn rekenlab. Hij motiveert studenten door middel van gamification en competitie om leerlingen zo snel mogelijk opdrachten op te laten lossen. Anne-Marleen maakt optimaal gebruik van digitale middelen. De studenten werken bij rekenen aan hetzelfde thema als de overige vakken, waardoor de rekenles beroepsgericht wordt. Het unieke aan de manier van werken van Anne-Marleen is dat zij haar opdrachten in een studentvriendelijke digitale leeromgeving verwerkt. Fedor bracht op een zeer luchtige wijze de brug van wiskunde naar rekenen teweeg. Zijn prijswinnende idee is het maken van een rad van fortuin. Studenten gaan zelfstandig aan de gang en Fedor staat hen als coach bij. Het ontdekken van SIN en GON in de bouwkunde wordt weer leuk.

De afsluitende keynote ging over een wetenschappelijk onderzoek naar het nut van de inzet van digitale rekenmiddelen. De conclusie van dit onderzoek is dat op macroniveau het nut nog niet significant is te zien, maar dat op micro niveau het wel degelijk nut kan hebben om digitale middelen in te zetten om studenten te ondersteunen.

Het is mooi om tijdens deze conferentie te zien dat onze visie op goed rekenonderwijs gewoon heel erg goed is. De rekendocent moet blijven strijden voor rekenuren. De docent blijft het verschil maken.

Klaar voor de start met bettermarks – Checklist

Wij hebben een handig stappenplan opgezet voor een optimale start met bettermarks in het nieuwe schooljaar. Heeft u dit stappenplan niet ontvangen? Hieronder kunt u hem downloaden.

Reset activiteit accounts voor nieuwe schooljaar

Bettermarks wil met een schone lei het nieuwe schooljaar in! Per 1 augustus wordt daarom alle activiteit gewist in de accounts van gebruikers. Op deze manier kunnen u en uw leerlingen fris het nieuwe jaar starten.

 • Leerlingen zullen geen openstaande ontwikkelpunten meer hebben maar kunnen deze bij het maken van fouten opnieuw toegewezen krijgen
 • Leerlingen worden uit bestaande klassen verwijderd en bettermarks zorgt dat leerlingen bij aanvang van het nieuwe schooljaar in de nieuwe juiste klassen zijn ingedeeld

U kunt de activiteit van leerlingen van dit schooljaar opslaan door het Excel-rapport voor 1 augustus als pdf-bestand te downloaden.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben? Neem dan contact op met onze supportafdeling.

Content ontwikkeling examenjaar vmbo

Met de afronding van hoofdstuk 8 zijn de hoofdstukken van de eerste drie leerjaren van het vmbo gereed. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de inhoud voor het examenjaar. Hieronder wordt beschreven wat u kunt verwachten.

 • Hoofdstuk 9: Diagrammen
 • Analysehoofdstukken (herhalingshoofdstukken) over algebraïsche verbanden; rekenen, meten en schatten en meetkunde.
  In deze analysehoofdstukken zien we af van de concentrische opbouw in de reguliere hoofdstukken en bieden we onze vmbo content lineair aan. Leerlingen doen een analysetoets en krijgen op basis van deze analysetoets een persoonlijke leerroute door het hoofdstuk. Bettermarks geeft met uitroeptekens aan welke paragrafen leerlingen moeten maken, omdat er voorkennis ontbreekt. Na het maken van alle paragrafen kan de leerling nogmaals een analysetoets maken. Door de parametrisatie in de methode krijgt de leerling nieuwe getallen, figuren en contexten, waardoor ze eindeloos kunnen oefenen met de examenstof.
 • Examentraining
  Bestaande eindexamens worden gedigitaliseerd in bettermarks voorzien van parametrisatie, hiatenanalyse en specifieke feedback.

Hoofdstuk 9 en de analysehoofdstukken komen online bij aanvang van het schooljaar 2019-2020. De eerste digitale eindexamens zullen in oktober beschikbaar zijn. Het aanbod zal in de maanden erna worden uitgebreid. Naar verwachting ontwikkelen we in totaal een viertal eindexamens per leerniveau en bieden we oudere eindexamens in PDF aan (mochten leerlingen meer dan 4 oude eindexamens willen maken).

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u hierover contact opnemen met support@bettermarks.nl.

Curriculum.nu

Op 22 mei organiseerde Curriculum.nu een avond voor uitgeverijen. Het ontwikkelteam Rekenen en Wiskunde heeft haar verslag naar aanleiding van de vierde consultatiefase met docenten kort toegelicht. De voorstellen worden de komende maanden verder verfijnd.

Het ontwikkelteam wil in het nieuwe curriculum aandacht schenken aan wiskundige denk- en werkwijzen. Deze zijn als bouwstenen opgenomen in het raamwerk van het nieuwe curriculum. Het vak rekenen en wiskunde sluit hiermee beter aan bij de hoofddoelen van het onderwijs en maakt het vak leuker en beter toepasbaar voor leerlingen. Het platform van bettermarks bevat veel mogelijkheden om hier invulling aan te geven. Denk bijvoorbeeld aan het toevoegen van interactieve widgets / applets waarmee leerlingen onderzoekend kennis maken met wiskunde.de relatie met andere vakgebieden stimuleren. Daarbij zal digitale geletterdheid een plek krijgen in het nieuwe curriculum en zal hoogstwaarschijnlijk ook een rol gaan spelen bij het leergebied Rekenen en Wiskunde. Ook is er in het nieuwe curriculum aandacht voor aansluiting PO en VO en zal het vak rekenen geïntegreerd worden aangeboden.

De voorstellen van het ontwikkelteam zijn nog vrij basaal en zo ontstonden er gedurende de sessie al diverse interpretatie discussies. Het advies van ons als uitgevers was dan ook om hier nadrukkelijk aandacht aan te besteden. Een ander punt dat werd genoemd is overladenheid in het curriculum. Het is nog onduidelijk hoe de vakken Burgerschap en Digitale Geletterdheid terugkomen in verschillende vakken (zoals wiskunde). Ook is nog onduidelijk hoe de relatie met andere vakken zal zijn in het nieuwe curriculum. Dit ten aanzien van het  aanleren van wiskundige vaardigheden (denk aan vakken als Economie, Natuur- & Scheikunde en Biologie).

Curriculum.nu gaf aan de feedback van uitgevers zeer relevant te vinden en gaat dit meenemen. Na de vierde consultatiefase worden de definitieve voorstellen in het vierde kwartaal van 2019 als advies aangeboden aan het OCW. Hier wordt vervolgens over gedebatteerd in de Tweede Kamer waarna het SLO kan starten met het definiëren van nieuwe kerndoelen.

Zodra er definitieve besluitvorming is kunnen uitgevers hun methoden herzien. Zij krijgen hier 2 jaar de tijd voor wat betekent dat er pas in schooljaar 2022-2023 op zijn vroegst gestart wordt met de implementatie van het nieuwe curriculum.

Op naar Zweden met het beste rekenidee!

De winnaars van het ‘Beste Rekenidee mbo 2019’ zijn bekendgemaakt!

Volgens de jury hadden Anne Marleen Tigelaar (Friesland College), Fedor Kerkhof (ROC de Leijgraaf) en Martijn van der Linden (Summa College) de drie beste rekenideeën en mogen zij hun rekenidee presenteren op de internationale rekenconferentie (ALM) in Zweden van 7 t/m 10 juli! Lee De drie winnaars, Anne Marleen Tigelaar (Friesland College), Fedor Kerkhof (ROC de Leijgraaf) en Martijn van der Linden (Summa College) presenteren hun beste rekenidee op de internationale rekenconferentie (ALM) in Zweden van 7 t/m 10 juli! Lees hier het jury rapport.

Dimitri Verzijl, een van de winnaars van vorig jaar, zat dit jaar in de jury. Bettermarks is dit jaar een van de sponsoren en daarom sturen wij Dimitri dit jaar ook naar Zweden. Meer weten over zijn reis naar Zweden? We verzorgen zijn gehele reis naar Zweden. Meer weten over zijn reis naar Zweden? Houd onze socials in de gaten!

 

Directe uitlevering

In het huidige schooljaar 2018-2019 heeft 98% van de docenten onze uitlevering als positief ervaren en is onze supportafdeling beoordeeld met een 8,9. Ons doel voor komend schooljaar 2019-2020 is dan ook om vergelijkbare resultaten te behalen.

Als het goed is heeft uw school de informatie ontvangen met uitgebreide informatie wat betreft de uitlevering. Klik hier om de gehele uitlever-procedure na te lezen.

Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben? neem dan contact op met onze supportafdeling.

Het bettermarks-support-team staat iedere werkdag van 09:00 tot 17:00 voor u klaar.
E. support@bettermarks.nl | T. +31 (0)36 303 03 63 | WhatsApp. 06 51 15 82 53
www.bettermarks.nl

 

Wiskundige uitjes in de zomervakantie

Misschien heeft u in de zomer behoefte om de wiskundematerie volledig los te laten, maar dit hoeft natuurlijk niet. We hebben voor u een aantal leuke wiskundige uitjes op een rijtje gezet die u ook met uw leerlingen kunt delen!

 • Rijksmuseum Boerhaave (Leiden) – familietentoonstelling Spelen met Wiskunde
  Wiskunde is overal: Maak zelf een draaikolk en bouw je eigen brug. Ontdek hoe geluid eruitziet en speel als een kunstenaar met perspectief. Kom naar de doe-tentoonstelling in Rijksmuseum Boerhaave! Klik hier voor meer informatie
 • Kröller Müller museum (Otterlo) – Tentoonstelling Hanne Darboven Wende >80<
  Hanne Darboven was een van meest radicale vertegenwoordigsters van de conceptuele kunst. Deze tentoonstelling toont een keerpunt in haar werk. Klik hier voor meer informatie
 • Escher in Het Paleis (Den Haag) – Wereldberoemde voorstelling van M.C. Escher
  Escher staat bekend om de koppeling van eeuwigheid en oneindigheid, waardoor tijd en ruimte verenigd zijn tot een geheel. Klik hier voor meer informatie.
 • Verschillende theaters – Cabaretvoorstelling Rotatie Jan Beuving en Tom Dicke
  Vanaf september spelen Jan Beuving en Tom Dicke hun felbegeerde programma Rotatie door het hele land.
  Klik hier voor meer informatie.
 • Kasteel Wijlre (Wijlre) – Tentoonstelling Peter Struycken
  Bij deze tentoonstelling is het hele gebouw beschilderd: vloer, plafond en muren. U komt in een wereld terecht waar alles kunst is. Struycken staat bekend om zowel de omgevingskunst als de computerkunst.
  Klik hier voor meer informatie.

Aansluitingsproblemen 4vmbo-4havo

SLO heeft onlangs een rapport uitgebracht over de aansluiting van wiskundecurricula van het vmbo op vervolgopleidingen, met beroepsgerichte profielvakken en tussen verschillende leerwegen. Het probleem is veelal dat een bepaalde wiskundevaardigheid op het vmbo niet of weinig aan bod komt, terwijl een vervolgopleiding of andere belanghebbende dat wel verwacht. Lees hier het volledige artikel.

Bettermarks speelt hierop in door in 1hv, 2hv en 3hv analysetoetsen aan te bieden bij o.a. algebraïsche vaardigheden wat op het vmbo weinig aan bod komt. Zodra een leerling weet dat hij van 4vmbo naar 4havo gaat, kan een docent de leerling deze analysetoetsen laten maken. De analysetoetsen brengen in kaart welke opgavenseries de leerling al beheerst en over kan slaan en welke opgavenseries de leerling nog niet beheerst. Voor deze opgavenseries verschijnen uitroeptekens. Als een leerling minimaal 60% van deze opgavenserie goed maakt, wordt dit uitroeptekentje weggewerkt. Op deze manier kan de leerling zijn kennis omtrent algebraïsche vaardigheden bijspijkeren waardoor hij op het gewenste havo niveau terechtkomt. Een aantal scholen die met bettermarks werken hebben ons aangegeven dat de overgang met behulp van deze analysetoetsen gemakkelijker verloopt. Inmiddels hebben een aantal scholen hiermee geëxperimenteerd en zien inderdaad dat de overgang beter verloopt. De kanttekening die wordt gemaakt is dat het best pittig kan zijn voor een leerling om dit naast het reguliere werk te doen. Daarom is de tip om de leerling hier zo snel mogelijk mee te laten starten en eventueel nog in de zomervakantie verder te laten werken.