Nieuws

De jaarlijkse NWD

De Nationale Wiskunde Dagen komen er weer aan! De NWD staat bekend als hèt nationale evenement voor wiskundedocenten gevuld met inspirerende lezingen, workshops en nieuwe ideeën voor het onderwijs. Op deze manier kunt u zich laten inspireren om op een actieve en creatieve manier met wiskunde bezig te zijn. Dit jaar wordt het 25-jarig jubileum gevierd, waardoor deze dagen een extra feestelijk tintje krijgen.

Bettermarks is uiteraard ook aanwezig tijdens de NWD en presenteert zich met een stand op de informatiemarkt. Wilt u kennis maken met bettermarks of wilt u graag met ons in gesprek? Dat kan. We zien u graag op 1 en 2 februari in Veldhoven.

Terugblik docentenbijeenkomst

De docentenbijeenkomst is weer achter de rug en wij als team bettermarks willen de docenten die aanwezig waren danken voor hun aanwezigheid! Het evenement vond plaatst in het moderne kantoor van Microsoft. We hebben tijdens de docentenbijeenkomst een gevarieerd programma aangeboden met zowel de updates rondom ontwikkelingen & content als twee inspirerende wiskundeworkshops over wiskunde in de praktijk en toepassing van virtual reality in het onderwijs met gebruik van de Microsoft Hololens.


Inspiratieworkshops

Wiskunde in de praktijk – Ludovic Wallaart

Ludovic Wallaart is een wiskundedocent op de Vrije School in Deventer. Naast zijn passie voor bèta-vakken is Ludovic altijd op zoek naar een verrijking voor zijn wiskundeles.

Door zijn achtergrond in filosofie maakt hij zijn wiskundelessen anders dan anders. Door de dagelijkse praktijk in huis te brengen en maatschappelijke problemen te behandelen, maakt Ludovic zijn lessen interessant en actueel. Door deze manier van lesgeven probeert hij zijn leerlingen de toegevoegde waarde van wiskunde bij te brengen en te helpen begrijpen waarom wiskunde zo belangrijk is.

Naast de praktische voorbeelden die Ludovic tijdens zijn inspiratiesessie benoemde, kregen de docenten een praktische opdracht voor hun kiezen; het herinrichten van een ontregeld verkeerskruispunt. Een typisch voorbeeld direct toepasbaar op verschillende leerniveaus en leerjaren en waar diverse onderwerpen relevant bij zijn (denk aan frequentie tabellen, aanzichten tekenen, kansrekening etc.).

Bettermarks heeft veel van haar hoofdstukken verreikt met praktische opdrachten om het inzicht van leerlingen en het werken in het schrift te bevorderen. Mocht u een leuke praktische opdracht hebben, schroom dan niet en deel deze met andere bettermarks docenten in de community.


Wiskunde & VR – Ewout Warringa

Ewout Warringa van het Vechtdal College in Hardenberg is naast docent ook voorloper op het gebied van technologie en ICT in het onderwijs.

Tijdens de inspiratiesessie Wiskunde en VR ging Ewout in op de diverse mogelijkheden die nieuwe technologie met zich meebrengt voor het onderwijs.

Mixed Reality, een samenhang tussen Augmented Reality en Virutal Relaty biedt diverse mogelijkheden om de theorie van wiskunde te visualiseren en zo aan te bieden in de belevingswereld die past bij veel jongere scholieren.

In de inspiratiesessie vertelde Ewout over zijn ervaringen met de Hololens van Microsoft. Na afloop van de inspiratiesessie konden deelnemers zelf de Hololens ervaren door het bekijken van ruimtelijke figuren of een kloppend hart. Het eerste voorbeeld geeft prachtig weer welke toegevoegde waarde de Hololens kan bieden voor leerlingen die moeite hebben met het omvatten en tekenen van aanzichten. Alternatieven voor de vrij kostbare Hololens zijn een eenvoudige VR-bril, de Merge-Cube of de Oculus Go. Meer lezen? Klik hier

Na een plenaire afsluiting door onze adviseur Hanh Nguyen konden docenten onder een hapje en een borrel nagenieten van de dag en nieuwe contacten leggen met andere bettermarks docenten. Docenten ontvingen van bettermarks een Goodiebag gevuld met o.a. een VR-bril en een Merge-Cube.

We hopen dat de update jullie inzicht heeft gegeven in de ontwikkelingen die plaats gaan vinden en dat jullie geïnspireerd zijn door onze sprekers.

Tot volgend jaar! Kon u er dit keer niet bij zijn? Ook u bent van harte welkom bij de volgende docentenbijeenkomst gedurende schooljaar 2019-2020. Hou vooral onze nieuwsbrief in de gaten.

Bettermarks-docentenbijeenkomst 15 januari 2019

Op 15 januari 2019 organiseert bettermarks de jaarlijkse bettermarks-docentenbijeenkomst. Dit jaar is de bettermarks-docentenbijeenkomst in een nieuw jasje gestoken! Bent u er bij? Klik hier om u aan te melden! De bettermarks docentebijeenkomst is bedoeld voor alle docenten die met bettermarks wiskunde of rekenen werken. Tijdens de bijeenkomst worden o.a. de nieuwste ontwikkelingen over de methode besproken, vertellen we u meer over het project Free Betty – van Flash naar HTML – en verrassen we u met inspirerende wiskunde workshops. Hieronder vindt u het exacte programma en uitgebreide informatie over de sprekers.

Programma:
14:30 – 15:00 uur  Inloop
15:00 – 15:15 uur  Welkom
15:15 – 16:00 uur  Update methode
16:00 – 16:15 uur Korte pauze
16:15 – 17:00 uur Workshop 1
17:00 – 17:15 uur Korte pauze
17:15 – 18:00 uur Workshop 2
18:00 – 18:30 uur Afsluiting
18:30 – 19:00 uur Borrel & Hapje

Workshop Wiskunde & VR

Ewout Warringa
Docent Vechtdal College Hardenberg
Ewout is naast docent ook voorloper op het gebied van technologie en ICT in het onderwijs.

Tijdens de workshop Wiskunde en VR gaat Ewout in op de diverse mogelijkheden die nieuwe technologie met zich meebrengen voor het onderwijs.

Virtual Reality, ook wel VR is voor diverse vakken zeer interessant door het visualiseren van theorie naar de praktijk. Denk bijvoorbeeld aan de functies in het lichaam bij biologie, de aardlagen in kaart brengen met aardrijkskunde of ruimtelijke figuren berekenen tijdens de wiskundeles.

Ondanks het feit dat VR in het onderwijs nog heel ver weg lijkt, brengt Ewout de technologie dichterbij. Laat u inspireren op het gebied van VR en maak wiskunde en rekenen nog leuker!

Workshop Wiskunde in de praktijk

Ludovic Wallaart
Docent Vrije School Deventer
Ludovic heeft een passie voor bèta-vakken en is daarnaast altijd op zoek naar verrijkingen voor zijn wiskundeles. Door zijn achtergrond in filosofie maakt hij zijn wiskundelessen anders dan anders.

Door de dagelijkse praktijk in het klaslokaal te brengen en maatschappelijke problemen te behandelen, maakt Ludovic zijn lessen interessant en actueel. Door deze manier van lesgeven probeert hij zijn leerlingen te helpen begrijpen waarom wiskunde zo belangrijk is.

Tijdens de workshop geeft Ludovic u diverse handvatten en ideeën mee om zelf in uw les mee aan de slag te gaan. Maak kennis met Ludovic en zijn manier van lesgeven en laat u inspireren over wiskunde in de praktijk.

Ontwikkelingen rekenonderwijs vo en mbo

De afgelopen weken is er volop aandacht geweest voor de landelijke rekentoets in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Hoewel scholen de afgelopen jaren steeds meer aandacht hebben besteed aan het rekenonderwijs en de resultaten verbeterd zijn, blijft rekenen de komende jaren een speerpunt voor onze ministers. Het rekenniveau van leerlingen en studenten is namelijk nog niet hoog genoeg. Rekenen wordt vanaf schooljaar 2019-2020 onderdeel van het schoolexamen voor leerlingen die in het voorlaatste jaar van het vo zitten. Dit betekent voor scholen dat deze vanaf komend schooljaar het rekenonderwijs moeten (her)-invoeren en schoolexamens moeten inrichten en afnemen. Zowel voor het vo als voor het mbo zal iedere leerling en student het schoolexamen rekenen met minimaal een eindcijfer 4 moeten afronden.

Bettermarks rekenen
Om scholen en docenten te helpen met het vormgeven van effectief rekenonderwijs is er de rekenmethode van bettermarks. Dit is een adaptieve methode, waarbij elke leerling zo goed mogelijk wordt voorbereid op het nieuwe schoolexamen. Wij zorgen er, middels rapportages die u snel op kunt halen, voor dat u effectiever les kunt geven en hiermee kunt voldoen aan de leerbehoefte van de klas of de individuele leerling.
Om u kennis te laten maken met onze methode, bieden wij een gratis pilot aan voor drie maanden. Hiermee krijgt u samen met één of meerdere klassen toegang tot de methode. Daarbij kunt u in deze drie maanden onbeperkt oefenen met alle niveaus. Gedurende deze periode bieden wij u uitgebreide support aan met een starttraining op locatie en persoonlijke begeleiding.

Ervaring met bettermarks
Benieuwd geworden naar de rekenmethode van bettermarks? Vraag nu gratis uw pilot of proeflicentie aan via https://nl.bettermarks.com/rekenen/ of bel naar 036 303 03 63.
Lees hier de bevindingen van andere scholen die met de rekenmethode van bettermarks werken: https://nl.bettermarks.com/ervaring-docenten/

Meer informatie over de ontwikkelingen in het rekenonderwijs kunt u vinden via onderstaande links:

Klik hier voor de kamerbrief over toekomst rekenen in vo en mbo
Klik hier voor NOS-artikel naar aanleiding van de kamerbrief
Klik hier voor NRC-artikel naar aanleiding van de kamerbrief

Nieuwe hoofdstukken 3 vmbo B / K / GT

Vanaf november staat hoofdstuk 3GT5 online. Hoofdstuk 5 van K en GT staan voor de kerstvakantie online.
Hoofdstuk 3GT5 gaat over kaarten, grafen en bouwtekeningen. In dit hoofdstuk leren leerlingen bijvoorbeeld hoe ze op een landkaart met behulp van de schaal de werkelijke afstand kunnen berekenen. Daarnaast wordt ingegaan op de windrichtingen, koershoeken meten en tekenen met een kompasroos en het werken met kleurlegenda’s, hoogtelijnen en grafen. De didactische handleiding van dit hoofdstuk vindt u op onze Google Drive die u via het docentencentrum kunt bereiken.

 

 

Optimaal gebruik van ontwikkelpunten in bettermarks

Haal nog meer uit de ontwikkelpunten en leer ze effectief inzetten in de les. Wist u bijvoorbeeld dat een ontwikkelpunt kan ontstaan wanneer de leerling bepaalde voorkennis niet goed genoeg beheerst?

Hoe krijgen uw leerlingen een ontwikkelpunt?
Elke opgave binnen de methode heeft één of meerdere leerdoelen. Al deze leerdoelen en opgaven zijn met elkaar verbonden. Hierdoor kan er adequaat worden ingespeeld op hiaten in de kennis van leerlingen. Wanneer uw leerlingen bijvoorbeeld structurele fouten maken in verschillende opgavenseries kunnen ontwikkelpunten worden toegekend. Tijdens het maken van opgavenseries in een hoofdstuk moet een leerling meerdere keren een soortgelijke fout maken om een ontwikkelpunt te krijgen. Op deze manier worden alleen ontwikkelpunten klaargezet waar leerlingen werkelijk een hiaat in voorkennis laten zien.

Tijdens het maken van voorkennistoetsen en diagnostische toetsen krijgen uw leerlingen bij iédere fout een ontwikkelpunt, waardoor bettermarks direct extra opgavenseries voor de leerling klaarzet. Zo kan de leerling gericht oefenen met opgaven die hij of zij nog niet voldoende beheerst voor de toets.

Hoe werken uw leerlingen ontwikkelpunten weg?
De leerling kan een ontwikkelpunt wegwerken door voldoende te scoren op opgavenseries die zijn toegewezen op basis van de ontwikkelpunten. Bettermarks hanteert een percentage van 60% om een toegewezen ontwikkelpunt weg te werken.

Waar ziet u de ontwikkelpunten van uw leerlingen?
U kunt de ontwikkelpunten van leerlingen terugvinden via rapporten  open ontwikkelpunten. Hier ziet u aan de linkerzijde per groep of per leerling welke ontwikkelpunten er zijn en zo ook welke voorkennis nog niet volledig beheerst wordt.

Suggesties voor het inzetten van ontwikkelpunten in de les

  • Spreek met uw leerlingen af dat hun ontwikkelpunten onderdeel worden van het huiswerk. Op een vast moment in de week kunt u kijken of uw leerlingen dit ook daadwerkelijk hebben gedaan. Hiermee voorkomt u dat leerlingen de opgaven doorklikken. Dit leidt namelijk tot onterechte ontwikkelpunten.
  • Rooster voor ieder hoofdstuk een vast uurtje in waarin leerlingen de mogelijkheid krijgen om hun ontwikkelpunten weg te werken.
  • Cluster leerlingen die moeite hebben met eenzelfde ontwikkelpunt en geef ze aparte instructie.

Heeft u het idee dat u de ontwikkelpunten op dit moment nog niet volledig inzet tijdens de les? Dan helpen wij u graag! Om elke leerling in 2019 met een schone lei te kunnen laten starten, verwijderen wij op aanvraag alle ontwikkelpunten die de leerling tot dusver heeft opgebouwd. Wij zijn ons er namelijk bewust van dat het veel tijd kost om ontwikkelpunten van leerlingen te verwijderen. Op deze manier willen wij u graag een handje helpen om in 2019 ontwikkelpunten effectief in te zetten in de les.

Wilt u gebruik maken van dit aanbod? Neem dan contact op met support@bettermarks.nl.

Feedback op de toetsen in bettermarks

Wij ontvangen regelmatig feedback over de digitale toetsen in bettermarks. Onze digitale toetsen gaan vooral in op R en T1 en toetsen dus minder op T2 en I die deels terugkomen in onze papieren toetsen. Deze feedback nemen wij heel serieus en daarom zijn we op dit moment actief aan het zoeken naar mogelijkheden hoe we meer inzichtsopgaven kunnen toevoegen aan ons toetsmateriaal maar ook aan onze bestaande content.

Wij houden u uiteraard op de hoogte via onze nieuwsbrief.

AVG in het klaslokaal.. Voldoet uw school al aan alle regels?

Het zal u vast niet zijn ontgaan, de wet- en regelgeving rondom gegevensbescherming is dit jaar flink aangescherpt door invoering van de AVG-wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze nieuwe wetgeving heeft niet alleen voor de school, maar ook voor u als docent consequenties. Maar hoe dan precies? Is het bijvoorbeeld nog toegestaan om cijferlijsten aan de deur te hangen, verslagen te printen of presentielijsten te mailen naar uw collega’s?

Met de e-learning AVG in het klaslokaal van Academy4Learning bent u in 45 minuten op de hoogte van de nieuwe wetgeving en wat deze voor scholen en docenten betekent. U vergroot uw kennis en bewustwording op het gebied van privacy-, informatiebeveiliging en AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Middels herkenbare voorbeelden en een praktisch denkkader maakt Academy4Learning een vertaalslag naar de alledaagse praktijk. Lastige juridische termen zijn omgezet naar begrijpbare taal en ook is er aandacht voor gedragselementen, zoals verantwoordelijkheid nemen, voorbeeldgedrag en elkaar aanspreken. Met tussentijdse vragen wordt getoetst of u de materie onder de knie heeft. Na afloop ontvangt u een certificaat als bewijs van deelname en afronding.

De e-learning kost slechts €30,- en is verkrijgbaar via deze link.

Bettermarks heeft als organisatie dagelijks te maken met de AVG-wetgeving en heeft om deze reden bijvoorbeeld geen zicht op de leerresultaten van individuele leerlingen. Verder zijn we niet toegestaan om namens een van onze docenten of leerlingen in te loggen wat soms onze support lastiger maakt, omdat we niet mee kunnen kijken mits we toestemming hebben. Tot slot zijn we verplicht om leerlinggegevens (leerlinglijsten) op een beveiligde manier te ontvangen, zodat deze gegevens nooit onderschept kunnen worden door hackers. We doen er uiteraard alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn binnen de kaders van de AVG-wetgeving.

Bestel nu

Resultaten enquête – Hoe heeft u de start van het schooljaar ervaren?

Bettermarks is dit jaar goed gestart. Dit blijkt uit een enquête gehouden onder alle docent-gebruikers van bettermarks. Ruim 130 docenten hebben de enquête ingevuld met als resultaat: een geslaagde start! Alle docenten die contact hebben gehad met onze supportafdeling -mail, telefoon, WhatsApp of social media – beoordelen dit contactmoment met een 8,9. De afdeling scoort vooral goed op het snel, vriendelijk en professioneel afhandelen van de vraag. 98% van de docenten is tevreden tot zeer tevreden over de uitlevering van de licenties dit schooljaar. Tot slot hebben 52 van de 132 ingevulde enquêtes een starttraining van één van de adviseurs op locatie ontvangen. Deze training is heeft een 7,8 als eindboorddeling gekregen. Een mooie voldoende, maar we streven uiteraard naar een nog hoger cijfer.

We willen iedereen die onze enquête heeft ingevuld hartelijk bedanken. Onze adviseurs hebben naar aanleiding van de ingevulde enquêtes rechtstreeks contact opgenomen met diverse docenten, bijvoorbeeld op basis van vragen of feedback. In de komende maanden herstarten we uitvoerig onze ketengesprekken over de single-sign-on uitlevering via ons licentiekantoor. Onder alle ingevulde enquêtes hebben we drie potten met chocolademunten verloot. De gelukkig winnaars zijn:

  • Bornego Joure
  • Nuborgh College locatie Oostenlicht
  • Melanchthon Berkroden

Mocht u naar aanleiding van de enquête nog vragen of feedback hebben, neem dan contact op met onze support afdeling. Wij zijn bereikbaar per mail op support@bettermarks.nl en telefonisch op 036-3030363.

Nieuwe collega – Grisella Haaze Support- & Trainingscoördinator

Met veel plezier stellen wij, onze nieuwe collega, Grisella aan u voor. Per 1 november startte Grisella bij bettermarks als Support- & Trainingscoördinator. Naast haar studie Universitaire Pabo/Pedagogische Wetenschappen en een master Onderwijswetenschappen heeft Grisella onder andere gewerkt als promotor en individueel begeleider bij Inzowijs en bijlesdocent.