Rekenen 2F- 3e editie

We zijn continu bezig om onze methode te verbeteren. Een van de onderdelen waar we het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest is onze 2F editie van rekenen. Met trots lanceren we onze 3e editie van Rekenen 2F.

De derde editie van Rekenen 2F is inhoudelijk gestroomlijnd en geüpdatet volgens de laatste inzichten van de kerndoelen van SLO. Het niveau van deze editie is een beetje hoger, zodat uw leerlingen goed boven de stof staan. De indeling en naamgeving van opgavenseries zijn aangepast, waardoor het makkelijker wordt om passende opgavenseries bij een bepaald onderwerp te zoeken. De domeinen Meten en Meetkunde en Verbanden zijn uitgebreid met nieuwe theorie en opgaven. Ook zijn er kale rekenopgaven beschikbaar om extra te kunnen oefenen.

Komend schooljaar zal zowel de 2e als de 3e editie van Rekenen 2F beschikbaar zijn. We adviseren scholen te starten met de 3e editie. Leerlingen / studenten die al gestart zijn in de 2e editie en hierin willen blijven werken, kunnen deze editie blijven gebruiken.

Op dit moment zijn we bezig met de ontwikkeling van een nieuwe editie Rekenen 3F.

Interesse om te starten met ons rekenproduct? Dat kan, neem hiervoor contact op met onze supportafdeling.