Contentontwikkeling 4vmbo

Bij aanvang van onze 4-vmbo-ontwikkeling stond de vraag centraal: “op welke manier kan een leerling zich optimaal voorbereiden op het CE?”. Het antwoord hierop is veel oefenen met de leerstof van de afgelopen jaren en met oude examens! Een groot deel van ons 4-vmbo-product staat in het teken van deze voorbereiding, maar dan wel met onderwerpen waar leerlingen nog moeite mee hebben.

Leerjaar 4 vmbo bevat de volgende onderdelen:

 • Analysehoofdstukken waar de lesstof lineair per domein aangeboden wordt.
  Leerlingen maken een analysetoets en krijgen een persoonlijke leerlijn op onderwerpen die zij nog niet beheersen.
 • Hoofdstuk 9: Diagrammen en grafen (B) en Statistisch onderzoek (K en GT)
  Leerlingen maken het hoofdstuk en kunnen optioneel een statistisch onderzoek doen waarin alle onderdelen van het stappenplan omtrent onderzoek doen aan bod komen.
 • Examentraining
  Oefen met oude examens, maar dan digitaal in bettermarks voorzien van parametrisatie, feedback en ontwikkelpunten.

De analysehoofdstukken zijn bij aanvang van het nieuwe schooljaar beschikbaar. Hoofdstuk 9 volgt in september en de digitale examens in december 2019.

Een mogelijk lesplan voor 4 vmbo zou kunnen zijn:

 1. Start met de analysetoetsen.
  We adviseren docenten het maken van deze analysetoetsen te combineren met directe instructie, het uitlichten van onderwerpen die leerlingen moeilijk vinden en deze klassikaal te behandelen.
 2. Hoofdstuk 9.
  Als regulier hoofdstuk of in combinatie met een praktische opdracht, waarbij leerlingen (in groepjes) werken aan een statistisch onderzoek.
 3. Examentraining
  Leerlingen werken individueel of in groepjes aan oude eindexamens. Als docent geef je regelmatig individueel of klassikaal instructie over onderwerpen waar leerlingen moeite mee hebben.

Mocht je naar aanleiding van deze indeling vragen hebben, of ons 4-vmbo-product met jouw klas uit willen proberen? Neem dan contact op met onze supportafdeling.