ALM – dinsdag 9 juli

Door Dimitri Verzijl

Ik startte met een workshop over participatie. Dit stond centraal bij een Amerikaans onderzoek die besproken werd. Een klas vol met drop-outs werd een half jaar lang geobserveerd door middel van camera’s in de klas. De studenten kregen geen frontaal les, maar gingen zelfstandig aan de hand van opdrachten aan de slag. Elke verbale en non-verbale handeling werd gemonitord. Na een aantal weken waren er patronen zichtbaar: (1) wie stelde vragen, (2) wie vroeg om bevestiging, (3) wie was het meeste aan het woord en (4) wie maakte de grootste stappen. Op basis van de eerste resultaten vormden ze nieuwe koppels. De resultaten en het participatieniveau gingen wederom omhoog. De conclusie van dit onderzoek is dat je jouw klassenmanagement nooit uit het oog mag verliezen. De rol van de vragensteller in groepen is van groot belang. Laat leerlingen/studenten zelf het antwoord zelf uitzoeken. Laat ze meer participeren.

Vervolgens ben ik naar een Zuid-Koreaanse wetenschapster gegaan. Zij had onderzocht wat de rol is van ouders als het gaat over ouderbetrokkenheid in relatie tot rekenprestaties van hun kind. Je voelt hem al aankomen: ouders die dagelijks rekengerelateerde vragen stellen en hun kinderen bewust prikkelen om vraagstukken op te lossen, scoren significant hoger in de klas. Wat ik meeneem, is dat ik wil gaan kijken naar mogelijkheden om ouders te betrekken bij het rekenonderwijs.

Het was een verademing om na het onderzoeksgedeelte iets praktisch te doen. Onder begeleiding van Mirjam Bos en Kooske Franken van het rekenpractoraat hebben wij een escaperoom gemaakt. Een praktische rekenopgave moest worden opgelost om de code te kraken.
Het fascinerende wat je dan ontdekt is dat cijfers ontzettend krachtig zijn. Het vergt voor een maker dat hij een goede opdracht schrijft op het juiste niveau. De groep bestond uit wetenschappers en docenten. Het viel mij op dat de wetenschappers het veel lastiger vonden om een opdracht te schrijven.

De dag werd afgesloten met het conferentiediner.