Curriculum.nu

Op 22 mei organiseerde Curriculum.nu een avond voor uitgeverijen. Het ontwikkelteam Rekenen en Wiskunde heeft haar verslag naar aanleiding van de vierde consultatiefase met docenten kort toegelicht. De voorstellen worden de komende maanden verder verfijnd.

Het ontwikkelteam wil in het nieuwe curriculum aandacht schenken aan wiskundige denk- en werkwijzen. Deze zijn als bouwstenen opgenomen in het raamwerk van het nieuwe curriculum. Het vak rekenen en wiskunde sluit hiermee beter aan bij de hoofddoelen van het onderwijs en maakt het vak leuker en beter toepasbaar voor leerlingen. Het platform van bettermarks bevat veel mogelijkheden om hier invulling aan te geven. Denk bijvoorbeeld aan het toevoegen van interactieve widgets / applets waarmee leerlingen onderzoekend kennis maken met wiskunde.de relatie met andere vakgebieden stimuleren. Daarbij zal digitale geletterdheid een plek krijgen in het nieuwe curriculum en zal hoogstwaarschijnlijk ook een rol gaan spelen bij het leergebied Rekenen en Wiskunde. Ook is er in het nieuwe curriculum aandacht voor aansluiting PO en VO en zal het vak rekenen geïntegreerd worden aangeboden.

De voorstellen van het ontwikkelteam zijn nog vrij basaal en zo ontstonden er gedurende de sessie al diverse interpretatie discussies. Het advies van ons als uitgevers was dan ook om hier nadrukkelijk aandacht aan te besteden. Een ander punt dat werd genoemd is overladenheid in het curriculum. Het is nog onduidelijk hoe de vakken Burgerschap en Digitale Geletterdheid terugkomen in verschillende vakken (zoals wiskunde). Ook is nog onduidelijk hoe de relatie met andere vakken zal zijn in het nieuwe curriculum. Dit ten aanzien van het  aanleren van wiskundige vaardigheden (denk aan vakken als Economie, Natuur- & Scheikunde en Biologie).

Curriculum.nu gaf aan de feedback van uitgevers zeer relevant te vinden en gaat dit meenemen. Na de vierde consultatiefase worden de definitieve voorstellen in het vierde kwartaal van 2019 als advies aangeboden aan het OCW. Hier wordt vervolgens over gedebatteerd in de Tweede Kamer waarna het SLO kan starten met het definiëren van nieuwe kerndoelen.

Zodra er definitieve besluitvorming is kunnen uitgevers hun methoden herzien. Zij krijgen hier 2 jaar de tijd voor wat betekent dat er pas in schooljaar 2022-2023 op zijn vroegst gestart wordt met de implementatie van het nieuwe curriculum.