Content ontwikkeling examenjaar vmbo

Met de afronding van hoofdstuk 8 zijn de hoofdstukken van de eerste drie leerjaren van het vmbo gereed. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de inhoud voor het examenjaar. Hieronder wordt beschreven wat u kunt verwachten.

  • Hoofdstuk 9: Diagrammen
  • Analysehoofdstukken (herhalingshoofdstukken) over algebraïsche verbanden; rekenen, meten en schatten en meetkunde.
    In deze analysehoofdstukken zien we af van de concentrische opbouw in de reguliere hoofdstukken en bieden we onze vmbo content lineair aan. Leerlingen doen een analysetoets en krijgen op basis van deze analysetoets een persoonlijke leerroute door het hoofdstuk. Bettermarks geeft met uitroeptekens aan welke paragrafen leerlingen moeten maken, omdat er voorkennis ontbreekt. Na het maken van alle paragrafen kan de leerling nogmaals een analysetoets maken. Door de parametrisatie in de methode krijgt de leerling nieuwe getallen, figuren en contexten, waardoor ze eindeloos kunnen oefenen met de examenstof.
  • Examentraining
    Bestaande eindexamens worden gedigitaliseerd in bettermarks voorzien van parametrisatie, hiatenanalyse en specifieke feedback.

Hoofdstuk 9 en de analysehoofdstukken komen online bij aanvang van het schooljaar 2019-2020. De eerste digitale eindexamens zullen in oktober beschikbaar zijn. Het aanbod zal in de maanden erna worden uitgebreid. Naar verwachting ontwikkelen we in totaal een viertal eindexamens per leerniveau en bieden we oudere eindexamens in PDF aan (mochten leerlingen meer dan 4 oude eindexamens willen maken).

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u hierover contact opnemen met support@bettermarks.nl.