Nieuwe hoofdstukken 3vmbo

De hoofdstukken 3B7, 3K7 en 3GT7 gaan over verbanden en vergelijkingen. Leerlingen gaan aan de slag met gelijkwaardige formules, herleiden, combineren (van formules), machtsverbanden, wortelverbanden en periodieke grafieken. Hoofdstuk 3GT8 gaat over Ruimtemeetkunde. In dit hoofdstuk berekenen leerlingen oppervlakte en inhoud van samengestelde vlakke en ruimtefiguren. Daarbij rekenen ze aan doorsneden van ruimtefiguren en vergroten en verkleinen ze deze. De didactische handleiding van deze hoofdstukken vindt u op onze Google Drive die u via ons docentencentrum kunt inzien.
Mocht u naar aanleiding van het nieuwe hoofdstuk nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u hierover contact opnemen met support@bettermarks.nl. De hoofdstukken 3B8 en 3K8 zullen snel volgen.