Aansluitingsproblemen 4vmbo-4havo

SLO heeft onlangs een rapport uitgebracht over de aansluiting van wiskundecurricula van het vmbo op vervolgopleidingen, met beroepsgerichte profielvakken en tussen verschillende leerwegen. Het probleem is veelal dat een bepaalde wiskundevaardigheid op het vmbo niet of weinig aan bod komt, terwijl een vervolgopleiding of andere belanghebbende dat wel verwacht. Lees hier het volledige artikel.

Bettermarks speelt hierop in door in 1hv, 2hv en 3hv analysetoetsen aan te bieden bij o.a. algebraïsche vaardigheden wat op het vmbo weinig aan bod komt. Zodra een leerling weet dat hij van 4vmbo naar 4havo gaat, kan een docent de leerling deze analysetoetsen laten maken. De analysetoetsen brengen in kaart welke opgavenseries de leerling al beheerst en over kan slaan en welke opgavenseries de leerling nog niet beheerst. Voor deze opgavenseries verschijnen uitroeptekens. Als een leerling minimaal 60% van deze opgavenserie goed maakt, wordt dit uitroeptekentje weggewerkt. Op deze manier kan de leerling zijn kennis omtrent algebraïsche vaardigheden bijspijkeren waardoor hij op het gewenste havo niveau terechtkomt. Een aantal scholen die met bettermarks werken hebben ons aangegeven dat de overgang met behulp van deze analysetoetsen gemakkelijker verloopt. Inmiddels hebben een aantal scholen hiermee geëxperimenteerd en zien inderdaad dat de overgang beter verloopt. De kanttekening die wordt gemaakt is dat het best pittig kan zijn voor een leerling om dit naast het reguliere werk te doen. Daarom is de tip om de leerling hier zo snel mogelijk mee te laten starten en eventueel nog in de zomervakantie verder te laten werken.