Rekenen geïntegreerd in wiskunde

Belangrijke veranderingen voor vmbo:
• Invoering van twee wiskundevakken op het vmbo.
 Basisvak – verplicht tot en met klas 4 met integratie van rekenen 2F.
 Verdiepend vak – voor leerlingen die meer kunnen en willen.
• Voor leerlingen zonder wiskunde moet er een rekenmodule en een aparte toets/schoolexamen komen.

Belangrijke veranderingen voor havo/vwo:
• Rekenen en wiskunde worden geïntegreerd.
• Rekenen aanleren bij wiskunde/rekenen (2F/3F) in de onderbouw en in de bovenbouw onderhouden bij alle vakken. Dit zou uiteindelijk onderdeel moeten worden van de toetsen bij wiskunde.
• Voor leerlingen die geen wiskunde in het profiel hebben, moet er een aparte rekenmodule en een aparte toets/schoolexamen komen.

Wilt u uw leerlingen op 2F/3F-niveau krijgen? Schaf dan het bettermarks- rekenproduct aan. De rekenlicentie biedt volledige toegang tot:
• De gehele rekenbibliotheek 1F, 2F en 3F
• Verschillende toetsen, waaronder analysetoetsen, diagnostische toetsen, domeintoetsen en proefexamens

Meer weten? Kijk op www.bettermarks.nl/rekenen of neem contact met ons op.