Nieuwe hoofdstukken 3vmbo

Deze hoofdstukken gaan over statistiek. Leerlingen maken kennis met verschillende typen diagrammen. Daarbij komen centrummaten en frequentietabellen aan bod. De didactische handleiding van deze hoofdstukken vindt u op onze Google Drive die u via ons docentencentrum kunt inzien. Om de lessen met praktijkvoorbeelden te verreiken verwijzen we u graag naar de website van The New York Times die regelmatig allerlei grafieken en diagrammen deelt, gebaseerd op nieuwsitems. Op deze manier kunt u eenvoudig de praktijk van hoofdstuk 6 laten zien en ervaren.

Mocht u naar aanleiding van het nieuwe hoofdstuk nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u hierover contact opnemen via support@bettermarks.nl.