Ontwikkelplannen bettermarks

Tijdens de docentenbijeenkomst hebben we uitgebreid stilgestaan bij toekomstige ontwikkelingen omtrent content en functionaliteiten. Deze ontwikkelingen die grotendeels voortkomen uit de wensen van de gebruiker worden de komende 2 jaar volledig geïmplementeerd. Bettermarks Nederland heeft in samenwerking met het hoofdkantoor in Berlijn deze wensen omgezet in functionaliteiten en vervolgens ingedeeld op prioriteit.

In de komende jaren kan de gebruiker het volgende van bettermarks verwachten:


Contentplannen voor kalenderjaar 2019


• Resterende ontwikkeling van bovenbouw vmbo 3-4; hoofdstukken 1 tot en met 8.
• Ontwikkeling van analysetoetsen en examenvoorbereiding in 4 vmbo
• Er wordt een start gemaakt met de derde editie van rekenen die ook in het mbo zal worden gelanceerd.
• Ontwikkeling van papieren inzichtsopgaven in HV met een focus op T2 en I


Functionaliteiten voor de kalenderjaren 2019 en 2020

Fase 1: opgavenserie player: Oplevering H1-2019, implementatie bij aanvang schooljaar 2019-2020

Deze functionaliteiten worden voor de start van het nieuwe schooljaar opgeleverd. Gedurende deze fase zal de huidige opgavenserie player overgaan naar HTML 5. HTML5 is toekomstbestendig en past zich veel beter aan op schermen met verschillende groottes.

• Herstarten van opgavenseries binnen de opgaves
• Pop-up bij lege antwoorden
• Switchen tussen opgaven binnen een opgavenserie
• Link naar de theorie na een eerste fout
• Stappen binnen een opgave zijn vooraf al zichtbaar
• Micro-level feedback waarbij leerlingen aan kunnen geven of tips waardevol zijn
• Redo-button om vorige input weer te geven


Fase 2: leerlingomgeving: Oplevering H1-2020, implementatie in 2020

In schooljaar 2019/2020 wordt er een start gemaakt met deze fase. Gedurende deze fase wordt de leerlingenomgeving onder de loep genomen:
• Leerlingen kunnen huiswerk en ontwikkelpunten downloaden en offline maken
• Lege opgavenseries worden niet gekenmerkt als afgerond en leiden niet tot ontwikkelpunten
• Leerlingen zien onder activiteit naast sterren en muntjes nu ook percentages
• Huiswerkopgavenseries worden gerangschikt op datum
• Optie om geluid uit te zetten
• Optie om Betty te de-activeren
• Nieuwe content-types worden ondersteund waaronder video
• Binnen hoofdstukken betere links naar andere hoofdstukken/paragrafen (voorkennis etc.)


Fase 3: docentenomgeving: Oplevering H2-2020, implementatie in H2-2020

 

In schooljaar 2019/2020 wordt er een start gemaakt met deze fase. Gedurende deze fase wordt de docentenomgeving onder de loep genomen.

• Revelante ontwikkelingen uit fase 2 komen ook in de docentenomgeving
• Select-all functionaliteit (bijv. bij het opgeven van huiswerk)
• Docenten kunnen bij het toewijzen van hoofdstukken paragrafen (de)-selecteren
• Docenten kunnen bij het opgeven van huiswerk:
o Opgaven binnen een opgavenserie (de)-selecteren
o Hiatenanalyse (ontwikkelpunten) (de)-activeren
o Huiswerk van opmerkingen voorzien
o Het huiswerk in bulk opgeven (bijvoorbeeld een heel hoofdstuk tegelijk)
o Na het opgeven aanpassingen in het huiswerk maken (bijv. datum wijzigen!)
• Docenten kunnen leerlingen taggen door deze te voorzien van een kleur
• Extra docentmateriaal (zoals toetsen, handleidingen etc) beschikbaar binnen een hoofdstuk
• Beter gebruik op smartboards met smartboard view
• Uitgebreidere en gebruiksvriendelijkere rapportages van activiteit
• Verbeterde weergave van boeken en hoofdstukken in de bibliotheek


Tijdsindicatie van de planning is onder voorbehoud. We doen ons uiterste best om deze ontwikkelingen binnen de gegeven tijdsindicaties na te streven. Deze lijst van functionaliteiten kan in verloop van tijd nog worden aangepast en uitgebreid.