Nieuwe functionaliteiten select-all en zelfstudie in Excel rapport

In het nieuwsbericht over de ontwikkelplannen van bettermarks heeft u kunnen lezen welke functionaliteiten er dit en volgend kalenderjaar ontwikkeld gaan worden. Om aan een aantal veelvoorkomende functionaliteitsaanvragen te voldoen hebben we in samenwerking met ons team in Berlijn een tweetal functionaliteiten vroegtijdig laten ontwikkelen.

Select-all mogelijkheid bij het opgeven van huiswerk
Docenten die een of meerdere paragrafen tegelijkertijd als huiswerk proberen op te geven moesten vooralsnog individueel alle opgavenseries selecteren. Het is nu mogelijk om direct alle opgavenseries van een paragraaf te selecteren door rechtsboven in het paragraaf optiemenu te klikken op “(De)-selecteer de volledige paragraaf”. Een kleine aanpassing die in de praktijk leidt tot het gebruiksvriendelijker kunnen uitdelen van huiswerk.

 

Zelfstudie in Excel Rapportage
Als docent kunt u dagelijks vanuit het Dashboad een Excel Rapport downloaden die u in 1 oogopslag laat zien aan welke opgavenseries binnen paragrafen en hoofdstukken leerlingen hebben gewerkt en hoe ze gescoord hebben. Tot op heden was hier enkel opgegeven huiswerk zichtbaar en zelfstudie mits u als docent het hoofdstuk had toegewezen.

In het nieuwe Excel Rapport hebben we duidelijk onderscheid gemaakt tussen huiswerk en zelfstudie en is nu ook de zelfstudie zichtbaar op het moment dat u als docent het hoofdstuk NIET hebt toegewezen. Om het overzichtelijk te houden is gebruik gemaakt van een extra tabblad met hierin de zelfstudie weergegeven.

Deze toevoeging is ideaal voor docenten die leerlingen zelfstandig laten werken in bettermarks en / of voor leerlingen die graag vooruit willen werken. U kunt iedere ochtend het Excel Rapport met alle activiteit tot en met de dag ervoor downloaden vanaf het dashboard.