Ontwikkelingen rekenonderwijs vo en mbo

De afgelopen weken is er volop aandacht geweest voor de landelijke rekentoets in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Hoewel scholen de afgelopen jaren steeds meer aandacht hebben besteed aan het rekenonderwijs en de resultaten verbeterd zijn, blijft rekenen de komende jaren een speerpunt voor onze ministers. Het rekenniveau van leerlingen en studenten is namelijk nog niet hoog genoeg. Rekenen wordt vanaf schooljaar 2019-2020 onderdeel van het schoolexamen voor leerlingen die in het voorlaatste jaar van het vo zitten. Dit betekent voor scholen dat deze vanaf komend schooljaar het rekenonderwijs moeten (her)-invoeren en schoolexamens moeten inrichten en afnemen. Zowel voor het vo als voor het mbo zal iedere leerling en student het schoolexamen rekenen met minimaal een eindcijfer 4 moeten afronden.

Bettermarks rekenen
Om scholen en docenten te helpen met het vormgeven van effectief rekenonderwijs is er de rekenmethode van bettermarks. Dit is een adaptieve methode, waarbij elke leerling zo goed mogelijk wordt voorbereid op het nieuwe schoolexamen. Wij zorgen er, middels rapportages die u snel op kunt halen, voor dat u effectiever les kunt geven en hiermee kunt voldoen aan de leerbehoefte van de klas of de individuele leerling.
Om u kennis te laten maken met onze methode, bieden wij een gratis pilot aan voor drie maanden. Hiermee krijgt u samen met één of meerdere klassen toegang tot de methode. Daarbij kunt u in deze drie maanden onbeperkt oefenen met alle niveaus. Gedurende deze periode bieden wij u uitgebreide support aan met een starttraining op locatie en persoonlijke begeleiding.

Ervaring met bettermarks
Benieuwd geworden naar de rekenmethode van bettermarks? Vraag nu gratis uw pilot of proeflicentie aan via https://nl.bettermarks.com/rekenen/ of bel naar 036 303 03 63.
Lees hier de bevindingen van andere scholen die met de rekenmethode van bettermarks werken: https://nl.bettermarks.com/ervaring-docenten/

Meer informatie over de ontwikkelingen in het rekenonderwijs kunt u vinden via onderstaande links:

Klik hier voor de kamerbrief over toekomst rekenen in vo en mbo
Klik hier voor NOS-artikel naar aanleiding van de kamerbrief
Klik hier voor NRC-artikel naar aanleiding van de kamerbrief