Nieuwe hoofdstukken 3 vmbo B / K / GT

Vanaf november staat hoofdstuk 3GT5 online. Hoofdstuk 5 van K en GT staan voor de kerstvakantie online.
Hoofdstuk 3GT5 gaat over kaarten, grafen en bouwtekeningen. In dit hoofdstuk leren leerlingen bijvoorbeeld hoe ze op een landkaart met behulp van de schaal de werkelijke afstand kunnen berekenen. Daarnaast wordt ingegaan op de windrichtingen, koershoeken meten en tekenen met een kompasroos en het werken met kleurlegenda’s, hoogtelijnen en grafen. De didactische handleiding van dit hoofdstuk vindt u op onze Google Drive die u via het docentencentrum kunt bereiken.