AVG in het klaslokaal.. Voldoet uw school al aan alle regels?

Het zal u vast niet zijn ontgaan, de wet- en regelgeving rondom gegevensbescherming is dit jaar flink aangescherpt door invoering van de AVG-wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze nieuwe wetgeving heeft niet alleen voor de school, maar ook voor u als docent consequenties. Maar hoe dan precies? Is het bijvoorbeeld nog toegestaan om cijferlijsten aan de deur te hangen, verslagen te printen of presentielijsten te mailen naar uw collega’s?

Met de e-learning AVG in het klaslokaal van Academy4Learning bent u in 45 minuten op de hoogte van de nieuwe wetgeving en wat deze voor scholen en docenten betekent. U vergroot uw kennis en bewustwording op het gebied van privacy-, informatiebeveiliging en AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Middels herkenbare voorbeelden en een praktisch denkkader maakt Academy4Learning een vertaalslag naar de alledaagse praktijk. Lastige juridische termen zijn omgezet naar begrijpbare taal en ook is er aandacht voor gedragselementen, zoals verantwoordelijkheid nemen, voorbeeldgedrag en elkaar aanspreken. Met tussentijdse vragen wordt getoetst of u de materie onder de knie heeft. Na afloop ontvangt u een certificaat als bewijs van deelname en afronding.

De e-learning kost slechts €30,- en is verkrijgbaar via deze link.

Bettermarks heeft als organisatie dagelijks te maken met de AVG-wetgeving en heeft om deze reden bijvoorbeeld geen zicht op de leerresultaten van individuele leerlingen. Verder zijn we niet toegestaan om namens een van onze docenten of leerlingen in te loggen wat soms onze support lastiger maakt, omdat we niet mee kunnen kijken mits we toestemming hebben. Tot slot zijn we verplicht om leerlinggegevens (leerlinglijsten) op een beveiligde manier te ontvangen, zodat deze gegevens nooit onderschept kunnen worden door hackers. We doen er uiteraard alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn binnen de kaders van de AVG-wetgeving.

Bestel nu