Nieuwe hoofdstukken 3 vmbo B / K / GT

Bettermarks is actief bezig met de ontwikkeling van 3 & 4 vmbo en biedt vanaf komend schooljaar een doorlopende leerlijn aan binnen het vmbo. Begin oktober is hoofdstuk 3 van vmbo 3B online gegaan en naar verwachting volgen hoofdstuk 4 van 3B en hoofdstuk 5 van 3K en 3GT in november.

In hoofdstuk 3B3 “Formules, tabellen en grafieken” leren leerlingen onder andere hoe je een vloeiende kromme tekent, wat begin-, stijg- en daalgetallen zijn en wat globale grafieken zijn. De didactische handleiding vindt u op onze Google Drive.

Mocht u naar aanleiding van het nieuwe hoofdstukken nog vragen en / of opmerkingen hebben dan kunt u hierover contact opnemen via support@bettermarks.nl.