Bettermarks rekenen in het mbo

Bettermarks is gestart met rekenen voor het mbo en zoekt voor het schooljaar 2018-2019 mbo instellingen die een pilot willen doen met onze rekenmethode. Samen met deze instellingen willen we ons huidig rekenproduct verder verbeteren en optimaliseren voor het mbo.

Achtergrond rekentoets in het mbo

In het mbo leggen studenten een centrale rekentoets af. Studenten van mbo-opleidingen op niveau 1, 2 en 3 moeten voldoen aan referentieniveau 2F en voor studenten van mbo-opleidingen op niveau 4 geldt dat zij moeten voldoen aan referentieniveau 3F.

Vanwege tegenvallende rekenresultaten in schooljaar 2014-2015 is door de voormalige minister en staatssecretaris van onderwijs in oktober 2015 besloten om het verplicht stellen van de rekentoets in het mbo uit te stellen naar schooljaar 2019-2020. De mbo-sector heeft als reactie hierop besloten zelf de regie ter hand te nemen. In het opgestelde actieplan richten mbo-scholen zich op herstel van motivatie bij studenten voor het volgen van rekenonderwijs, voortgaande professionalisering van docenten en heldere / haalbare doelstellingen passend bij het niveau van instroom van studenten (vanuit vo).

Start nu met bettermarks rekenen voor het mbo!

Bettermarks vindt het belangrijk om iedere leerling en student een goede basis van rekenvaardigheden mee te geven die essentieel zijn voor de verdere loopbaanontwikkeling. Dit is één van de redenen waarom wij gaan starten met bettermarks mbo rekenen.

Start nu vrijblijvend een pilot bettermarks mbo rekenen via http://bettermarks.nl/pilot of neem contact op met onze supportafdeling.