Nieuwe content HV en VWO

De afgelopen weken zijn er verschillende aanpassingen gedaan in de leerlijnen. De wijzigingen zijn inmiddels al online te zien.

  • Om de leerling wat meer te kunnen laten oefenen met de uitslagen van een balk en een kubus is aan paragraaf 7 van zowel 1HV10 als 1TTO10 een nieuwe opgavenserie toegevoegd: 7.3 Uitslagen maken (balk, kubus). De leerling kan hier digitaal uitslagen tekenen. U kunt daarbij uw leerlingen uitdagen om bij de 4e opgave nu eens niet de standaard uitslag van een kubus te maken maar een andere te bedenken.
  • In 2HV1 opgavenserie 4.2 “Een lineaire formule opstellen waarbij de stapgrootte op de assen niet 1 is”.
  • In 2HV2 paragraaf 6 “Alle lijnen en cirkels oefenen”, waarbij de leerling op een werkblad de bijzondere lijnen en cirkels in een driehoek kan oefenen.
  • Aan 3H2 en 3V2 is aan het begin van het hoofdstuk een vouwblad toegevoegd waarin de leerling een overzicht creëert van alle regels die hij/zij heeft geleerd met betrekking tot het rekenen met hoeken.

Ook zal binnenkort in 2HV5 opgavenserie 4.2 “Grafisch en algebraïsch het snijpunt vinden (interactief)” worden toegevoegd, waarbij de leerling zelf ontdekt dat het aflezen van het snijpunt van twee lijnen hetzelfde is als het oplossen van een vergelijking. Daarnaast zal in de maand juni de meeste content voor 3THO: Engelstalige content voor 3Havo online komen.