AVG wetgeving en de verwerkersovereenkomst van bettermarks

Met ingang van 25 mei 2018 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) overgegaan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met de introductie van deze vernieuwde privacywetgeving hebben consumenten uitgebreidere privacy rechten en hebben organisaties zoals bettermarks meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens.

 

In maart 2018 zijn de vernieuwde afspraken over de verwerking van persoonsgegevens van leerlingen vastgelegd in de Privacy Convenant Versie 3.0 welke is opgesteld door de GEU en beschikbaar is gesteld voor uitgevers in het onderwijs. Bettermarks onderschrijft als lid – van de GEU – het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy en heeft in haar verwerkersovereenkomst vastgelegd welke opdracht de verwerkersverantwoordelijke aan bettermarks geeft met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens.

 

De verwerkersovereenkomst van bettermarks is gelijk aan de modelovereenkomst behorende bij het Privacy Convenant 3.0. Mocht u een ondertekende overeenkomst willen hebben, dan kunt u middels onderstaande link onze verwerkersovereenkomst invullen, ondertekenen en terug sturen. We ontvangen de ondertekende versie graag op support@bettermarks.nl.

 

Klik hier om onze verwerkersovereenkomst te downloaden.