Vaardigheden toetsen in jaar 1HV en 2HV

Er worden extra hoofdstukken toegevoegd aan de bibliotheek om vaardigheden te toetsen. Deze hoofdstukken bevatten zowel een analysetoets om alle vaardigheden van dat hoofdstuk te oefenen, als diagnostische toetsen per onderdeel. Wanneer een leerling een analysetoets maakt werkt hij/zij vanuit het hoofdstuk en heeft daardoor een goed overzicht over de betreffende leerlijn. In 3V  en 3H stonden deze hoofdstukken al langer, maar nog zonder diagnostische toetsen. Deze zullen daar nog toegevoegd worden aan de paragrafen.

 

Nu beschikbaar

Het eerste extra hoofdstuk voor 1HV is klaar: Rekenvaardigheden: breuken, decimale getallen, verhoudingen en percentages. Dit hoofdstuk is er voor Havo-niveau en voor VWO-niveau. De hoofdstukken zijn onderaan de bibliotheek zichtbaar en hebben zowel een analysetoets over het geheel als diagnostische toetsen per onderwerp. Docenten kunnen dit hoofdstuk daarom heel flexibel en naar eigen inzicht inzetten. Bijvoorbeeld:

 

  • Met regelmaat een diagnostische toets toewijzen, zodat de leerling de vaardigheden blijft oefenen. Elke fout geeft een ontwikkelpunt op dat specifieke onderdeel.
  • Aan het begin van leerjaar 2 de analysetoets laten maken, met als weektaak de uitroeptekens wegwerken. Elke fout geeft een uitroepteken vóór de opgavenserie(s) over dat specifieke onderdeel.

 

Test je kennis van de vaardigheid met de analysetoets:

Test je kennis van een onderdeel van de vaardigheid met de diagnostische toetsen:

Binnenkort beschikbaar

Wat nog volgt voor 1H en 1V zijn:

 

  • Rekenvaardigheden: Rekenvolgorde, machten en wortels
  • Algebra: Herleiden.

 

Dit betekent dat er aan 1HV dus in totaal 6 hoofdstukken worden toegevoegd: 3 voor Havo en 3 voor VWO. Aan 2HV worden op dezelfde manier 8 hoofdstukken toegevoegd. Het extra hoofdstuk hier is Algebra: Vergelijkingen oplossen