Start met rekenen optioneel op de boekenlijst

In 2014 is de verplichte rekentoets geïntroduceerd in het voortgezet onderwijs voor alle vmbo, havo en vwo eindexamenleerlingen. De rekentoets wordt tot op heden jaarlijks afgenomen, maar telt nog niet mee als eindcijfer. Naar verwachting zal het vak rekenen de komende jaren een belangrijk onderdeel worden binnen het Curriculum.nu project met als doel om alle kerndoelen en eindtermen in het voortgezet onderwijs te actualiseren.

Read More

Aangepaste opgaven voor kleurenblindheid

Enkele maanden geleden ontvingen wij de feedback dat diverse opgaven binnen bettermarks niet geschikt zijn voor leerlingen met kleurenblindheid. Op basis van deze feedback hebben wij diverse opgaven aangepast en kleuren expliciet benoemd, zodat de opgaven goed te maken zijn voor leerlingen met kleurenblindheid.

Read More

Hoofdstuk “Werken met bm” voor alle niveau’s

Met veel plezier kondigen we aan dat hoofdstuk 0 “Werken met bettermarks” nu ook voor VMBO BK en KGTH beschikbaar zijn. In hoofdstuk 0 maken leerlingen kennis met onze leeromgeving en worden ze wegwijs gemaakt met de verschillende opgaven en functionaliteiten binnen bettermarks.

Read More

Informatie over de bestelprocedure voor schooljaar 2018/2019

Om u en uw leerlingen komend schooljaar zo goed mogelijk te laten starten met bettermarks hebben we een document opgesteld met uitleg over de bestelprocedure voor de verschillende licenties en de docentenpas.

Read More

Overzicht SLO tussendoelen in Docentencentrum

We hebben op veler verzoek overzichten gemaakt met de SLO tussendoelen voor wiskunde en waar deze in bettermarks worden behandeld. Deze documenten zijn nu per stream te vinden in het Docentencentrum. Per document vindt u een overzicht van de kennis en vaardigheden die per leerniveau aan bod komen en in welke hoofdstukken en paragrafen deze terug te vinden zijn in bettermarks.

De overzichten per leerniveau vindt u in het Docentencentrum: vmbo bk, vmbo gt, havo, vwo.

Eerste hoofdstukken vmbo 3 online

Zoals al eerder bekendgemaakt is, komen de leerjaren vmbo 3 en 4 ook beschikbaar binnen bettermarks. We ontwikkelen drie aparte streams: basis, kader en gemengd-theoretisch. Sinds kort staan de eerste hoofdstukken van vmbo 3 online.

Read More

Vaardigheden toetsen in jaar 1HV en 2HV

Er worden extra hoofdstukken toegevoegd aan de bibliotheek om vaardigheden te toetsen. Deze hoofdstukken bevatten zowel een analysetoets om alle vaardigheden van dat hoofdstuk te oefenen, als diagnostische toetsen per onderdeel. Wanneer een leerling een analysetoets maakt werkt hij/zij vanuit het hoofdstuk en heeft daardoor een goed overzicht over de betreffende leerlijn.

Read More

Vmbo 3 + 4 vanaf schooljaar ’18-’19 beschikbaar in Bettermarks!

Momenteel zijn we bezig met het ontwikkelen van de hoofdstukken voor vmbo 3 en 4. We ontwikkelen drie aparte streams: basis, kader en gemengd-theoretisch. De eerste hoofdstukken zijn naar verwachting half april 2018 beschikbaar.

We zijn op zoek naar docenten die de nieuwe hoofdstukken kritisch willen bekijken en ons van feedback willen voorzien. Interesse? Mail naar Rob Mittertreiner (rob.mittertreiner@bettermarks.nl) voor meer informatie en om u aan te melden.

Als u vmbo 3 en 4 gaat voorschrijven bestelt u de reguliere leerlinglicenties:

Leerlinglicentie Bettermarks Wiskunde, ISBN 9789492154002, €37,50 incl BTW

Meer informatie? Mail support@bettermarks.nl

Win een ‘pie’ op π-dag!

14 maart is het π-dag!

π-dag wordt op 14 maart gevierd door wiskundigen, omdat in de Amerikaanse schrijfwijze voor data 14 maart geschreven wordt als 3/14.

π-dag wordt op verschillende manieren gevierd. Er wordt bijvoorbeeld een taart uitgedeeld (een pie). Of er worden etenswaren gemaakt in de vorm van een π-teken. Ook is er een spel aan verbonden: kinderen moeten proberen te raden wat het getal van π is met behulp van een cirkel en hun schoen.

Bettermarks daagt u uit om met uw klas onderstaande puzzel te maken. De winnaar krijgt een heerlijke pie voor de hele klas en een lekkere fles π-wijn voor de docent. De oplossing moet vóór 16 maart 2018 worden gestuurd naar: support@bettermarks.nl o.v.v. Pi-wedstrijd.

 

Instructie: De getallenrijtjes komen overeen met aaneengesloten rijtjes gekleurde vakjes. Twee rijtjes met dezelfde kleur op dezelfde regel of in dezelfde kolom worden altijd van elkaar gescheiden door lege vakjes.

 

Feedback gevraagd

Leerlingen oefenen vaak weinig met nieuwe begrippen terwijl de docent deze wel gebruikt in zijn/haar uitleg. Daarom hebben we aan de samenvatting van 1HV9 een invuloefening toegevoegd.
Read More