Veranderingen tijdens de zomervakantie

Tijdens de zomervakantie zullen er nog enkele kleine wijzigingen plaats vinden in bettermarks. Sommige zijn nog een verrassing, sommige zijn belangrijk om even goed te realiseren.

Read More

Samen op weg naar een vlekkeloze start van het schooljaar!

Veel leerlingen en docenten hebben bij aanvang van het schooljaar 2017-2018 inlogproblemen ervaren. De toegang tot bettermarks wiskunde en/of rekenen via de elektronische leeromgeving, zoals Magister en It’s Learning verliep moeizaam. Als oplossing heeft bettermarks destijds al haar klanten voorzien van rechtstreekse accounts waarmee leerlingen konden inloggen via een gebruikersnaam en wachtwoord. Helaas zorgden deze problemen er wel voor dat niet iedereen vanaf het begin van het schooljaar met bettermarks kon werken.

Wij doen er alles aan om deze problemen voor komend schooljaar te voorkomen en zijn uitvoerig met The Learning Network (eigenaar van het licentiekantoor) in gesprek over de beste uitlever mogelijkheid voor onze gebruikers. Om geen risico’s te lopen is vorige week besloten om ook komend schooljaar alle licenties rechtstreeks via bettermarks uit te leveren en onze gebruikers via de website toegang te geven. Deze keuze is gemaakt om te garanderen dat de start van het schooljaar vlekkeloos zal verlopen.

Dit betekent dat leerlingen en docenten komend schooljaar inloggen zoals zij dit gewend zijn, namelijk met een gebruikersnaam en wachtwoord via onze website of wiskunde / rekenen app.

Read More

Nieuwe content HV en VWO

De afgelopen weken zijn er verschillende aanpassingen gedaan in de leerlijnen. De wijzigingen zijn inmiddels al online te zien.

Read More

AVG wetgeving en de verwerkersovereenkomst van bettermarks

Met ingang van 25 mei 2018 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) overgegaan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met de introductie van deze vernieuwde privacywetgeving hebben consumenten uitgebreidere privacy rechten en hebben organisaties zoals bettermarks meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens.

Read More

Start het nieuwe jaar goed met een training

Om de lesmethode bettermarks optimaal te kunnen gebruiken, bieden wij elke start van het schooljaar een starttraining bettermarks aan. Gedurende deze starttraining ontvangt de docent een uitgebreide uitleg en toelichting over alle functionaliteiten binnen bettermarks. Daarnaast gaan we in op de didactische inzet van ons product en geven we antwoord op al jullie vragen.

Read More

Pilot start schooljaar 2018-2019

Het introduceren van een nieuwe lesmethode is voor veel secties een belangrijke stap die tijd en aandacht vraagt. Om deze stap te verlichten, biedt bettermarks alle scholen die interesse hebben in bettermarks wiskunde- en/of rekenmethode vrijblijvend een begeleide pilot aan van 3 maanden.

Read More

Kortingsbundel wiskunde & rekenen

Per schooljaar 2018-2019 is het mogelijk om de bettermarks kortingsbundel aan te schaffen. Met deze bundel krijgen leerlingen toegang tot zowel de wiskunde als rekenmethode. U bespaart met de kortingsbundel maar liefst € 7,50 per leerling.

Read More

Start met rekenen optioneel op de boekenlijst

In 2014 is de verplichte rekentoets geïntroduceerd in het voortgezet onderwijs voor alle vmbo, havo en vwo eindexamenleerlingen. De rekentoets wordt tot op heden jaarlijks afgenomen, maar telt nog niet mee als eindcijfer. Naar verwachting zal het vak rekenen de komende jaren een belangrijk onderdeel worden binnen het Curriculum.nu project met als doel om alle kerndoelen en eindtermen in het voortgezet onderwijs te actualiseren.

Read More

Aangepaste opgaven voor kleurenblindheid

Enkele maanden geleden ontvingen wij de feedback dat diverse opgaven binnen bettermarks niet geschikt zijn voor leerlingen met kleurenblindheid. Op basis van deze feedback hebben wij diverse opgaven aangepast en kleuren expliciet benoemd, zodat de opgaven goed te maken zijn voor leerlingen met kleurenblindheid.

Read More

Hoofdstuk “Werken met bm” voor alle niveau’s

Met veel plezier kondigen we aan dat hoofdstuk 0 “Werken met bettermarks” nu ook voor VMBO BK en KGTH beschikbaar zijn. In hoofdstuk 0 maken leerlingen kennis met onze leeromgeving en worden ze wegwijs gemaakt met de verschillende opgaven en functionaliteiten binnen bettermarks.

Read More