Kortingsbundel Bettermarks Wiskunde én Rekenen

Onlangs werd er meer bekend over de plannen van het ministerie van OCW voor het rekenonderwijs. Rekenen is en blijft een belangrijk onderdeel binnen het voortgezet onderwijs en gaat naar verwachting weer meetellen voor het behalen van het diploma.

 

Bettermarks heeft naast een geavanceerde wiskundemethode ook een rekenmethode. Bettermarks Rekenen is beschikbaar voor de niveaus 2F en 3F. Het biedt een optimale voorbereiding op de rekentoets door middel van het maken van een oefenexamen, het analyseren van hiaten en het wegwerken van ontwikkelpunten met behulp van extra opgavenseries. Vervolgens wordt deze oefencyclus herhaald door het maken van een nieuw oefenexamen.

 

Komend schooljaar kunt u Bettermarks Rekenen in combinatie met Bettermarks Wiskunde aanschaffen voor €5 extra per leerling. De prijs voor een leerlinglicentie met toegang tot Bettemarks wiskunde en rekenen bedraagt €42,50 incl. BTW. Dat is een korting van 15% op de reguliere prijzen.

 

Wilt u deze kortingsbundel aanschaffen voor uw leerlingen? Neem dan contact op met support@bettermarks.nl en we informeren u graag verder. Ook kunt u daar terecht voor het aanvragen van een pilot met Bettermarks rekenen, waarmee u en uw leerlingen tot het einde van dit schooljaar gratis toegang krijgen.

Vmbo 3 + 4 vanaf schooljaar ’18-’19 beschikbaar in Bettermarks!

Momenteel zijn we bezig met het ontwikkelen van de hoofdstukken voor vmbo 3 en 4. We ontwikkelen drie aparte streams: basis, kader en gemengd-theoretisch. De eerste hoofdstukken zijn naar verwachting half april 2018 beschikbaar.

We zijn op zoek naar docenten die de nieuwe hoofdstukken kritisch willen bekijken en ons van feedback willen voorzien. Interesse? Mail naar Rob Mittertreiner (rob.mittertreiner@bettermarks.nl) voor meer informatie en om u aan te melden.

Als u vmbo 3 en 4 gaat voorschrijven bestelt u de reguliere leerlinglicenties:

Leerlinglicentie Bettermarks Wiskunde, ISBN 9789492154002, €37,50 incl BTW

Meer informatie? Mail support@bettermarks.nl

Win een ‘pie’ op π-dag!

14 maart is het π-dag!

π-dag wordt op 14 maart gevierd door wiskundigen, omdat in de Amerikaanse schrijfwijze voor data 14 maart geschreven wordt als 3/14.

π-dag wordt op verschillende manieren gevierd. Er wordt bijvoorbeeld een taart uitgedeeld (een pie). Of er worden etenswaren gemaakt in de vorm van een π-teken. Ook is er een spel aan verbonden: kinderen moeten proberen te raden wat het getal van π is met behulp van een cirkel en hun schoen.

Bettermarks daagt u uit om met uw klas onderstaande puzzel te maken. De winnaar krijgt een heerlijke pie voor de hele klas en een lekkere fles π-wijn voor de docent. De oplossing moet vóór 16 maart 2018 worden gestuurd naar: support@bettermarks.nl o.v.v. Pi-wedstrijd.

 

Instructie: De getallenrijtjes komen overeen met aaneengesloten rijtjes gekleurde vakjes. Twee rijtjes met dezelfde kleur op dezelfde regel of in dezelfde kolom worden altijd van elkaar gescheiden door lege vakjes.

 

Feedback gevraagd

Leerlingen oefenen vaak weinig met nieuwe begrippen terwijl de docent deze wel gebruikt in zijn/haar uitleg. Daarom hebben we aan de samenvatting van 1HV9 een invuloefening toegevoegd.
Read More

Mogelijkheid tot splitsen 1HV1 Lijnen en hoeken

Van een aantal docenten hebben we gehoord dat ze 1HV1 Lijnen en hoeken in twee delen behandelen, omdat dit een hoofdstuk is waar veel nieuwe dingen aan bod komen. Als extra hulp hierbij hebben we de diagnostische toets en de eindtoets van dit hoofdstuk gesplitst.
Read More

Nieuwe overzichten – vouwbladen

Aan de leerlijnen 1HV en 2HV zijn nieuwe vouwbladen toegevoegd. Een vouwblad wordt gebruikt om de leerling te helpen een overzicht te creëren van geleerde stof. U als docent print het vouwblad dubbelzijdig, de leerling vult de gevraagde onderdelen in en plakt het vouwblad daarna in zijn of haar schrift.
Read More

3D-onderwijsconferentie: Digitaal + Didactiek + Delen 

Op donderdag 15 maart 2018 organiseert Academy4Learning in samenwerking met bettermarks, 10voor Biologie en Blink (Nederlands, Engels Geschiedenis) de 3D-onderwijsconferentie: Digitaal + Didactiek + Delen. Er worden per vakgroep interactieve proeflessen gegeven waarbij u meer komt te weten over digitale didactiek en verschillende werkvormen voor uw lessen. Daarnaast wordt er een keynote verzorgd door Sander van Acht over de manieren waarop technologie uw onderwijs zowel in kleine als grote mate kan verbeteren. Na de lezing is er tijd om na te praten en kennis uit te wisselen met uw collega’s.

Read More

Nieuwe functionaliteit – ontwerpen ordenen

Vanaf nu kunt u als docent uw ontwerpen netjes ordenen in mapjes. Voorheen werden alle ontwerpen alfabetisch gesorteerd, maar dit was dikwijls een zoektocht. Lees verder hoe ook u uw ontwerpen kunt organiseren.

Read More

tto leerjaren 1, 2 en 3 compleet

Bettermarks heeft de feedback van docenten op de leerlijnen in het tweetalig onderwijs verwerkt. De tto leerjaren 1, 2 en 3 zijn daarmee identiek aan de Nederlandse leerlijnen.

Read More

Bettermarks en Duidelijk Wiskunde

Duidelijk Wiskunde is een website waar wiskundedocent Marijke Allis haar zelfgemaakte video’s plaatst. De video’s bevatten een duidelijke uitleg over allerlei wiskundige onderwerpen. Onder ‘Andere indelingen’ vindt u nu ook welke video’s bij de hoofdstukken van bettermarks passen.

Read More