• Rekenen met bettermarks

    De nieuwe generatie rekenen

    Bettermarks rekenen is ’s werelds meest geavanceerde 2F en 3F rekenmethode in het Voortgezet Onderwijs en maakt optimaal gebruik van de voordelen van digitaal.

    Meer dan 40 scholen en 15.000 leerlingen gingen u voor!

    Vraag een demo aan

Zelfstandig leren met bettermarks rekenen

Individuele feedback

Meer dan alleen goed of fout.

Hiatenanalyse

Vindt hiaten en wijst opgaven met de juiste leerdoelen toe.

Individuele leerdoelen

Persoonlijke leerroutes met eigen leerdoelen.

Behalen niveau

Stapsgewijs naar het juiste niveau.

Met bettermarks rekenen kan uw leerling oneindig en zelfstandig oefenen per hoofdstuk. Daarnaast kan er met behulp van een toets geanalyseerd worden welke onderdelen een leerling kan overslaan van een hoofdstuk, zodat een persoonlijke leerroute ontstaat. Domeintoetsen en oefentoetsen zorgen voor een gepersonaliseerde examentrainer met individuele leerdoelen.

 

Duidelijke en gedetailleerde rapportages voor docenten

Wie hebben het huiswerk gemaakt?

U ziet in één oogopslag wat uw leerlingen hebben gedaan.

Hoe hebben mijn leerlingen het gedaan?

U ziet welke progressie leerlingen maken en welke hiaten geïdentificeerd zijn.

Welke opgaven waren moeilijk?

U ziet welke fouten leerlingen maken en welke opgaven het best klassikaal besproken kunnen worden.

Een les met bettermarks rekenen

Lesgeven

Behandel de onderwerpen waar uw leerlingen moeite mee hebben.

Toewijzen

Oefen alleen de ontbrekende vaardigheden met een persoonlijke leerroute.

Oefenen

Stimuleer om zelfstandig te blijven oefenen met gamification elementen.

Evalueren

Analyseer om nog effectiever les te kunnen geven.

Vervolg

Herhaal met nieuwe opgaven of ga naar een nieuw domein.

 

 

 

 

 

 

 

Dit maakt bettermarks rekenen uniek

Introductietoetsen begeleiden leerlingen door de lesstof

Elk subdomein begint met een introductietoets. Wanneer een leerling deze introductietoets maakt laat het systeem d.m.v. uitroeptekens vóór de opgavenseries zien welke onderdelen nog niet goed beheerst worden. De leerling kan zelfstandig aan het werk om deze uitroeptekens weg te werken. Daarna kan de introductietoets net zo vaak worden herhaald tot er geen uitroeptekens meer ontstaan en de leerling alle stof in dit subdomein beheerst. Omdat het systeem zo opgezet is dat andere getallen worden gebruikt voor de opgaven kan de leerling vaak oefenen.

Twee manieren van lesgeven mogelijk

De introductietoets maakt het mogelijk dat de leerling zelfstandig door het hoofdstuk en de stof heen werkt. De uitroeptekens die ontstaan geven duidelijk aan waar nog werk aan de winkel is. De leerling oefent alléén die onderdelen die nog oefening nodig hebben. U hoeft als docent slechts aanwezig te zijn voor vragen van de leerlingen. Het is echter ook mogelijk bettermarks rekenen in te zetten als een standaard lesmethode, waarbij u klassikaal uitleg geeft, opgavenseries toewijst aan de hele klas en deze in de volgende les bespreekt.

Domein- en eindtoetsen

In de 2e editie van 2F en 3F is er voor elk van de 9 subdomeinen binnen rekenen een diagnostische toets beschikbaar. Deze toets wordt door u als docent toegewezen aan de leerling wanneer hij/zij daarvoor klaar is. Wanneer blijkt dat de leerling onderdelen van de stof toch nog niet beheerst wijst bettermarks ontwikkelpunten toe. Nadat de leerling deze ontwikkelpunten heeft weggewerkt kunt u de diagnostische toets opnieuw toewijzen. Omdat er voor de opgaven andere getallen worden gebruikt zal de leerling de opgaven echt opnieuw moeten maken. De eindtoets beslaat alle 9 subdomeinen en wordt door u als docent toegewezen. Ook hier ontdekt het systeem die onderdelen die nog niet goed worden beheerst en wijst ontwikkelpunten toe.

Detectie van hiaten in voorkennis

Bettermarks detecteert hiaten in de voorkennis van uw leerling. Opgaven zijn getagged met benodigde voorkennis. Wanneer een leerling verschillende soorten opgaven waarvoor dezelfde voorkennis nodig is verkeerd oplost, wijst bettermarks automatisch een opgavenserie toe waarin die betreffende voorkennis wordt geoefend. Door dit ontwikkelpunt weg te werken, werkt de leerling ongemerkt ook hiaten in de voorkennis weg.

Eerste indruk bettermarks rekenen


Docenten over bettermarks rekenen

“Met bettermarks kunnen mijn leerlingen zelfstandig oefenen met rekenen.”

“Bettermarks zorgt ervoor dat ik beter weet waar mijn leerlingen vast lopen. Hier kan ik mijn lessen op aanpassen.”

“Met de toetsen kunnen de leerlingen blijven oefenen. Dit doen ze totdat ze klaar zijn voor het échte examen – ideaal.”

“Leerlingen leren door te oefenen, het is niet in één keer alle theorie maar het bouwt langzaam op. Dat is erg handig, dan begrijpen ze het beter.”

Daarom kiest u bettermarks rekenen

Differentieert

één licentie voor alle niveaus

Geeft gerichte feedback

begeleidt leerlingen naar het antwoord

Herkent ontwikkelpunten

vindt hiaten en wijst opgaven toe

Motiveert

blijft boeiend en leuk

Ondersteunt

persoonlijk contact en begeleiding voor docenten

Geeft inzicht

gedetailleerde informatie over klas en leerling