Privacy Verklaring                                                      december 2017

 

Algemeen
In deze privacy verklaring zijn de privacyvoorwaarden beschreven die door bettermarks worden gehanteerd. bettermarks respecteert uw privacy en zorgt er voor dat de persoonsgegevens die u aan bettermarks verstrekt vertrouwelijk worden behandeld. bettermarks handelt hierbij naar de voorschriften van de Wet bescherming persoonsgegevens.

bettermarks richt zich via haar producten “bettermarks Wiskunde” en “bettermarks Rekenen” op (leerlingen/studenten en onderwijsinstellingen in) de educatieve markt, te weten het Voortgezet Onderwijs. bettermarks biedt digitale leermiddelen aan. bettermarks biedt haar activiteiten aan via haar juridische entiteit bettermarks NL B.V. De informatie in deze privacy verklaring geldt voor deze juridische entiteit. bettermarks kan voor de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt andere partijen inschakelen. bettermarks zorgt er voor dat de verwerking van de persoonsgegevens door deze derden in overeenstemming gebeurt met deze privacy verklaring.

Welke persoonsgegevens verzamelt bettermarks
bettermarks ontvangt van een distributeur de volgende persoonsgegevens in het kader van de verwerking van bestelling: e-mailadres, user-id, naam en rol (leerling of docent).

Meer informatie over welke gegevens bettermarks verzamelt bij het bezoek aan haar website, vindt u verderop in deze privacy verklaring onder Cookieverklaring.

Voor welke doeleinden gebruikt bettermarks persoonsgegevens
Bestellen en leveren: bettermarks gebruikt persoonsgegevens (naam, e-mailadres, user-id, rol (leerling of docent)) om het bestelde product via de distributeur aan u te kunnen leveren en door u te kunnen laten gebruiken. Levering van bettermarks producten kan ook rechtstreeks vanuit bettermarks GmbH plaatsvinden. In dat geval wordt er gevraagd om persoonsgegevens (voornaam, achternaam, unieke accountnaam) die via een beveiligd document kunnen worden aangeleverd. Als alternatief kan er een activatiecode worden verstuurd, waarmee leerlingen zelf een account kunnen aanmaken. Tijdens het registratieproces voeren zij zelf hun persoonsgegevens in (voornaam, achternaam, unieke accountnaam).

 

(Klanten)service: bettermarks heeft voor u een klantenservice die op werkdagen van 08:30-17:00 uur voor u klaar staat en telefonisch en online is te bereiken. De klantenservice maakt gebruik van uw persoonsgegevens, zodat zij u kunnen helpen bij vragen of opmerkingen over uw bestelling en over geleverde producten en diensten.

 

Verbeteren van producten en diensten: bettermarks gebruikt gegevens op schoolniveau zonder te identificeren op klantniveau. Bettermarks maakt in al haar managementrapportages geen gebruik van de persoonsgegevens, maar meet de activiteit op schoolniveau. Deze gegevens worden verwerkt tot volledig geanonimiseerde data, zodat daarmee de kwaliteit van het onderwijs kan worden verbeterd.

 

Verbeteren van dienstverlening: gegevens over het gebruik van de lesstof en leer- en testresultaten worden opgeslagen en verwerkt. De docent kan door rapportages gedetailleerd de voortgang per leerling volgen en toetsen en kan extra oefeningen klaarzetten.

Delen van uw persoonsgegevens met anderen

Uw persoonsgegevens worden door bettermarks aan gelieerde vennootschappen en samenwerkende partners ter beschikking gesteld die betrokken zijn bij het uitvoeren van een bestelling, of de uitvoering van de dienstverlening. Deze partijen mogen de persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn verstrekt en vallen onder de verantwoordelijkheid van bettermarks (de partner wordt hierna aangeduid als bewerker).
Bij de marketingactiviteiten
kan bettermarks gebruik maken van online softwareapplicaties van partners (bewerker).
Bij het uitvoeren van een wettelijk onderzoek is bettermarks verplicht persoonsgegevens te delen met de overheid of autoriteiten om invulling te geven aan wettelijke plichten zoals vorderingen gedaan door de bevoegde autoriteiten (derden).

bettermarks is lid van de Groep Educatieve Uitgevers en onderschrijft het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen –, waarin afspraken zijn gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens van leerlingen in het Voortgezet Onderwijs en Primair Onderwijs. Zie verderop in deze privacy-verklaring voor meer informatie over het convenant.

Inzage en correctie
U kunt contact opnemen met de klantenservice van bettermarks als u geregistreerde gegevens wilt inzien of corrigeren. Correctie is alleen mogelijk bij op eenvoudige en objectieve wijze vast te stellen onjuistheden. Het verzoek op correctie is mogelijk indien de geregistreerde gegevens feitelijk onjuist of onvolledig zijn. Het verzoek ziet op correctie, het afschermen indien deze gegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. De klantenservice is te bereiken via telefoonnummer 036-3030363 (lokaal tarief) of via support@bettermarks.nl.

Beveiliging en bewaren van uw persoonsgegevens
bettermarks waardeert het vertrouwen dat u in haar heeft gesteld en gaat daarom uiterst zorgvuldig met deze gegevens om. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde database.

bettermarks heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen, in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens, om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

bettermarks heeft een protocol datalekken dat voldoet aan de wettelijke vereisten.

Kinderen
Bij bestellingen op de online platformen die bedoeld zijn voor kinderen die jonger zijn dan 16 jaar is toestemming nodig van een ouder of voogd. De distributeur waar bestellingen voor bettermarks producten worden geplaatst vraagt, indien van toepassing, uitdrukkelijk om deze toestemming op haar online platformen.

Functionaris Gegevensbescherming
bettermarks heeft een functionaris gegevensbescherming benoemd, die is aangemeld bij de Autoriteit  Persoonsgegevens. De functionaris gegevensbescherming beheert de registratie van de verwerking van persoonsgegevens door bettermarks.

 

Updates van privacy verklaring en hoe contact opnemen
bettermarks kan de informatie in deze privacy verklaring updaten en bettermarks raadt u daarom aan om deze pagina regelmatig (opnieuw) te lezen om op de hoogte te blijven. Voor meer informatie of suggesties over de privacy en cookievoorwaarden kunt u contact opnemen met 036-3030363 (lokaal tarief) of via support@bettermarks.nl

 

Wie is verantwoordelijk voor privacy verklaring
De voorwaarden in deze privacy verklaring worden gehanteerd door de volgende vennootschappen van bettermarks:

bettermarks NL B.V., Dieselstraat 1, 8263 AE Kampen, Postbus 23, 8260 AA Kampen. Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 62838784, B.T.W. nummer: NL854978070B01

 

Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen –
De leden van de Groep Educatieve Uitgevers (GEU), waaronder bettermarks NL B.V, hebben het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen – ondertekend. De vereniging GEU is samen met de Vereniging PO-Raad, de Vereniging VO-raad, de leden van de sectie educatief van de vereniging Koninklijke Boekverkopersbond (KBb-e) en de Vereniging Digitale Onderwijs Dienstverleners, zijn initiatiefnemer van het convenant.

Digitale leermiddelen en ondersteunende systemen zijn niet meer weg te denken in het onderwijs en het is belangrijk de privacy van leerlingen hierbij goed te borgen. In het convenant is de Wet bescherming persoonsgegevens vertaald naar de onderwijspraktijk. Het heeft de kenmerken van een reglement met privacy afspraken en is een instrument dat scholen kunnen gebruiken bij het uitbesteden van diensten en verwerkingen aan leveranciers, zoals de uitgevers die zijn verenigd in de GEU. Bij de uitwerking is gekozen om de vertaling van de wettelijke ruimte naar de praktijk te maken samen met andere hoofdrolspelers in de keten. Hierdoor wordt er voor gezorgd dat de afspraken werkbaar zijn in de praktijk en alle scholen en ketenpartijen dezelfde gemeenschappelijke uitleg geven aan deze afspraken.

De brancheorganisaties zijn hard aan de slag met de implementatie van de afspraken uit het convenant. De uitvoering hiervan vindt plaats vanaf het schooljaar 2015/2016. De PO- en de VO-raad zullen daarnaast samen met de ketenpartijen de scholen informeren over wat zij kunnen verwachten en hen hulp en ondersteuning bieden.

De succesvolle route die gevolgd is om tot deze afspraken te komen wordt voortgezet. Enerzijds om het gesprek over de toepassing en naleving van de afspraken in praktijk te blijven voeren met de betrokken partijen, maar anderzijds ook om zich gezamenlijk in te zetten om over vergelijkbare onderwerpen vergelijkbare afspraken te maken.

De tekst van het convenant kunt u vinden op de website van de VO-raad:

www.vo-raad.nl/themas/privacy/convenant-digitale-onderwijsmiddelen-en-privacy

 

COOKIEVERKLARING

Cookies

Voor de bettermarks webversie dient uw browser cookies te accepteren, zodat uw browser correct functioneert bij bettermarks. De reden hiervoor is dat uw internetbrowser kleine gegevenspakketjes (“cookies”) op uw computer vastlegt, die informatie bevatten over uw bezoek aan onze website. Bij de meeste browsers is het accepteren van cookies als standaard ingesteld. Als u wilt dat uw browser automatisch geen cookies accepteert of dat hij eerst toestemming vraagt voordat hij deze accepteert, dan kunt u deze instelling wijzigen. Echter, het weigeren van deze cookies kan betekenen dat niet al onze diensten optimaal functioneren. bettermarks installeert cookies permanent, gebaseerd op elke gebruikerssessie.

Hoe gebruikt Google cookies voor het volgen van conversies? Google maakt gebruik van cookies zodat bedrijven (zoals bettermarks), die Google betalen voor gekoppelde advertenties, kunnen bepalen hoeveel mensen die op de advertenties klikken vervolgens overeenkomstige producten aankopen. De cookie voor het volgen van conversies wordt alleen opgeslagen in uw browser wanneer u klikt op een Google-advertentie die door het geadverteerde bedrijf (zoals bettermarks) is geselecteerd voor het volgen van de conversie. Deze cookies verlopen na 30 dagen en houden geen informatie vast die uw identiteit kan achterhalen.

Als u bepaalde pagina’s bezoekt op de website van het bedrijf (zoals dat van bettermarks) en de cookie is nog niet verlopen, dan kunnen zowel Google als het bedrijf (zoals bettermarks) zien dat u op de advertentie hebt geklikt en naar deze pagina bent geleid. Iedere gebruiker ontvangt een andere cookie. Dit betekent dat cookies niet kunnen worden gevolgd via de website van het bedrijf (zoals bettermarks). Als u de cookies voor het volgen van conversies wilt deactiveren, kunt u uw browser instellen, zodat hij cookies van het domein “googleadservices.com” blokkeert.

Wie is verantwoordelijk voor de cookie verklaring
De voorwaarden in deze cookie verklaring worden gehanteerd door de volgende vennootschappen van bettermarks:

bettermarks NL B.V., Dieselstraat 1, 8263 AE Kampen, Postbus 23, 8260 AA Kampen. Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 62838784, B.T.W. nummer: NL854978070B01