Q&A

Vind hier al uw antwoorden op vragen over bettermarks. Staat uw vraag hier niet tussen, neem dan contact met ons op via telefoon of per mail.


Hoe kan ik bettermarks gratis uitproberen?

Via demo aanvragen kunt u gratis een proeflicentie ontvangen of uzelf aanmelden voor een pilot. Tijdens de pilot kunt u kosteloos gedurende drie maanden bettermarks uitproberen met 1 of meer klassen.

Hoe werken de licenties van bettermarks wiskunde en rekenen?

Er zijn leerlinglicenties en docentenlicenties met een looptijd van één schooljaar. Een licentie bevat alle leerlijnen. Zo kan een docent dus over een breed scala differentiëren.

Wat betaal ik voor bettermarks?

Voor een bettermarks wiskundelicentie voor een leerling betaalt u EUR 37,50 (incl. BTW) per schooljaar en voor een docentlicentie EUR 59,50 (incl. BTW) per schooljaar. Hiermee heeft u toegang tot alle opgaven en theorie in het Nederlands en het Engels (TTO). Daarnaast heeft u toegang tot voorkennistoetsen, D-toetsen, proefwerken, werkbladen en praktische opgaven.

Voor een bettermarks rekenenlicentie voor een leerling betaalt u EUR 12,50 (incl. BTW) per schooljaar en voor een docentenlicentie EUR 19,90 (incl. BTW) per schooljaar. Ook voor rekenen geldt dat u dan toegang heeft tot alle beschikbare leerstof. Daarnaast zijn er per referentieniveau vier domeintoetsen, proefexamens en de analysetoetsen. Samen vormen deze toetsen de ultieme examentrainer.  

Hoe bestel ik bettermarks?

Hieronder vindt u de ISBN-nummers van de verschillende licenties.

Wiskunde leerlinglicentie                   ISBN: 978-94-92154-00-2
Wiskunde docentenlicentie                ISBN: 978-94-92154-01-9
R​ekenen leerlinglicentie                     ISBN: 978-94-92154-02-6
Rekenen  docentenlicentie                 ISBN: 978-94-92154-03-3

Hoe werkt de combinatie van papier en digitaal van bettermarks?

Bettermarks combineert digitaal met het beste van papier. Hierdoor worden docenten op veel vlakken ontzorgt, zodat er meer ruimte is tijdens de les voor andere taken. Ontzorgen doet bettermarks door bijvoorbeeld het automatisch nakijken van het huiswerk en de overzichtelijke rapportages van de leerlingen. Per hoofdstuk zijn er veel “op papier”-elementen zoals werkbladen, praktische opdrachten en werkvormen. Onder andere via deze elementen moeten de leerlingen de opgedane kennis combineren.

Ook zijn er specifieke opgaven om praktische zaken te oefenen, zoals grafieken tekenen en met passer en geodriehoek werken. Zo wordt digitale wiskunde gecombineerd met klassieke wiskunde op papier.

Hoe werk ik via de app versie van bettermarks?

Bettermarks’ gebruikersomgeving is identiek voor zowel de browser als de app. Alle functionaliteiten zijn beschikbaar voor beide systemen en u hoeft maar één systeem onder de knie te krijgen. Er zijn twee bettermarks apps beschikbaar: bettermarks wiskunde en bettermarks rekenen.[/apane

Welke leerstof is nu beschikbaar en welk niveau?

Voor wiskunde de gehele onderbouw beschikbaar, voor rekenen 1F, 2F en 3F. Wanneer u een licentie besteld bij bettermarks ontvangt u alle niveau´s.

De wiskunde bettermarks bibliotheek bevat de volgende leerlijnen:

  • BK
  • KGT
  • H/V
  • HAVO
  • VWO
  • TTO

Is bettermarks ook geschikt voor langzaam of snel lerende leerlingen?

Ja, bettermarks biedt extra verdieping voor de leerlingen die meer uitdaging willen en extra oefening voor de leerlingen die moeite hebben met een specifiek onderwerp. Naast het feit dat er altijd in een andere leerlijn gewerkt kan worden, zijn er extra opgaven toegevoegd specifiek voor een niveau. Zo zijn er specifieke opgaven voor Basis tot en met VWO+. Zo kan een leerling altijd zelfstandig extra opgaven werken op verschillende niveau’s.

Bettermarks registreert alle fouten die leerlingen maken. Deze fouten worden automatisch omgezet naar ontwikkelingspunten. Ontwikkelpunten zijn opgaven specifiek per leerling voor een onderwerp waar een leerling moeite mee heeft. Hierdoor is het voor de docent precies duidelijk met welk type opgaven de leerling moeite heeft.

Wat zijn de mogelijkheden van de toetsen van bettermarks?

Binnen bettermarks worden toetsen gratis voor u aangeleverd. Deze aangeleverde toetsen kunt u op verschillende manieren toepassen. U heeft echter ook de vrijheid om zelf digitale toetsen samen te stellen. Daarnaast zijn de toetsfunctionaliteiten dit schooljaar uitgebreid met extra mogelijkheden. Met de nieuwe functionaliteiten kunt u als docent bijvoorbeeld aangeven of de leerlingen:

  • een rekenmachine mogen gebruiken tijdens het maken van de opgaven,
  • gebruik mogen maken van de tips en hulp,
  • bij de opgaven dezelfde waarden krijgen of verschillende.

Bij proefwerken kunt u naast de genoemde functionaliteiten aangeven of de leerlingen de resultaten van de toets meteen zien na het maken van de toets. Indien u deze functionaliteit deactiveert zal het voor leerlingen niet meer mogelijk zijn om de resultaten te bekijken, ook niet op een later tijdstip. De docent kan de resultaten wel altijd inzien. Verder kunt u ervoor kiezen of u wilt dat de leerlingen maar één kans krijgen voor het geven van een antwoord. Tot slot kunt u de toets beveiligen met een toegangscode. Meer informatie vind u hier. Komt u er niet helemaal uit? Neem dan gerust contact op.

Bettermarks gelooft in de kracht van digitaal in combinatie met papier. De eindtoetsen in bettermarks zijn een afspiegeling van de hoofdstukken en bevatten dus een deel wat digitaal gedaan wordt en een deel wat op papier gedaan wordt. Uiteraard wordt het digitale deel automatisch voor u nagekeken.

Hoe werken de Analysetoets bij bettermarks wiskunde en rekenen?

Aan het begin van alle hoofdstukken van de tweede editie Rekenen en van enkele hoofdstukken van 3HAVO bevinden zich Analysetoetsen. Analysetoetsen geven leerlingen aan het begin van een hoofdstuk inzicht in welke onderdelen ze nog niet beheersen. Met behulp van uitroeptekens staat, na het maken van de toets, per leerling weergegeven welke opgaven hij/zij nog moet moeten om alle leerdoelen onder de knie te krijgen.

Bij Rekenen worden de Analysetoetsen gebruikt voor leerlingen die al enige voorkennis hebben. Via de Analysetoetsen kunnen ze versneld door de hoofdstukken werken en zich zo klaarstomen voor de Cito-toets. Na het succesvol afronden van de hoofdstukken kan een leerling nog verder oefenen met behulp van de domeintoetsen en de proefexamens. Zo vormt bettermarks Rekenen de ultieme examentrainer.

Binnen wiskunde worden Analysetoetsen ingezet om de leerlingen inzicht te geven in de kennis voor Wiskunde A en Wiskunde B. Via de toets kan de leerling analyseren welke opgaven hij nog moet maken om het Wiskunde B niveau te behalen.

Hoe kan ik met andere bettermarks docenten in contact komen?

Hiervoor is de bettermarks community in het leven geroepen. Via facebook kunt u toegang krijgen tot de groep. Hier kunnen docenten aan elkaar vragen stellen en zo elkaar helpen bettermarks optimaal in te zetten.

Welke toetsen zijn beschikbaar in bettermarks?

Per wiskundehoofdstuk zijn er drie toetsen beschikbaar. De voorkennistoets en de diagnostische toets zijn te vinden in het hoofdstuk.  Via het tabblad Ontwerpen kunnen zelfstandig toetsen ontworpen worden maar hier staan ook de eindtoetsen van bettermarks. Een eindtoets van bettermarks bevat een digitaal onderdeel en een papierenonderdeel. Het papierenonderdeel is te downloaden via de browserversie van bettermarks en is indien gewenst aan te passen. Het digitale deel is niet aan te passen en bevat de reproductie en inzicht vragen. Het papieren onderdeel bevat ook inzichtvragen en indien passend bij het hoofdstuk, onderdelen die op papier gemaakt moeten worden, zoals het tekenen van cirkels en grafieken. Samen vormen de twee onderdelen één toets van ongeveer 45 minuten.

 

Een eindtoets bestaat uit een onderdeel op papier en een onderdeel te maken via bettermarks online. Beide onderdelen vormen samen een toets van ongeveer 45 min. Het papieren deel van de toets is alleen te vinden via de browser versie van bettermarks.

Worden binnen bettermarks alleen losse vaardigheden aangeleerd?

Bij wiskunde is kennis van feiten en begrippen, reproductie en de beheersing van verschillende technieken de basis die elke leerling nodig heeft. Het aanleren en inslijpen van deze basisvaardigheden krijgt dan ook veel aandacht bij bettermarks. De volgende stap die een leerling moet maken is problemen analyseren, vaardigheden toepassen en oplossingsstrategieën ontwikkelen. Dit vindt bij bettermarks plaats door middel van contextopgaven, praktische opdrachten, werkbladen en het gebruik van applets.

Worden leerlingen trucjes aangeleerd binnen bettermarks?

De focus van bettermarks ligt op oefenen, oefenen en nog eens oefenen. We bieden meer dan 100 typen interactieve opgaven aan om de leerlingen de benodigde vaardigheden aan te leren. Denk bijvoorbeeld aan antwoorden invoeren, slepen, organiseren, inkleuren, combineren, kiezen, tekenen en construeren. Naast al deze verschillende typen opgaven is elke opgave uniek. Wanneer een leerling oefent in bettermarks krijgt hij bij elke poging nieuwe getallen, hoeken en figuren. Hierdoor moet de leerling bij elke vraag opnieuw het antwoord berekenen, tekenen en kiezen.

Hebben leerlingen moeite met de overstap naar een andere (papieren) methode?

Aan het einde van de onderbouw van bettermarks voldoen alle leerlingen aan de tussendoelen van het SLO. Overstappen op dit punt zal dus geen problemen geven. Gedurende de leerjaren van bettermarks wordt vaak gewerkt met werkbladen, praktische opdrachten en schriftelijke opgaven. Ook de (eind)toetsen worden gedeeltelijk of geheel afgenomen op papier. Wanneer een leerling dus een overstap zou maken naar een volledige papieren methode zal dit geen gewenningsproblemen opleveren. Bettermarksleerlingen zijn dus gewend op papier te werken.

 

Wanneer een leerling gedurende het schooljaar van methode zou veranderen zult u als docent in kaart moeten brengen welke onderdelen reeds behandeld zijn en welke nog niet. De onderwerpen worden namelijk niet in dezelfde volgorde behandeld als bij andere (papieren) methodes. Ook in dit geval geldt: bettermarksleerlingen werken al regelmatig op papier dus hier zal geen probleem ontstaan.

Lesgeven met een digitale methode vergt een andere manier van lesgeven. Hoe kan ik dit het beste aanpakken?

Om (nieuwe) docenten hiermee te helpen biedt bettermarks gedurende het jaar veel extra ondersteuning. Elke nieuwe docent krijgt een gratis starttraining om wegwijs te worden in bettermarks. Daarnaast wordt er veel ondersteuning geboden gedurende het schooljaar, zowel digitaal als persoonlijk.

Er zijn algemene handleidingen om de docent op weg te helpen met de praktische zaken van bettermarks, zoals de docentenomgeving en de rapportages. Daarnaast is er per hoofdstuk ook nog een didactische handleiding met daarin een planning, werkvormen, tips voor differentiëren etc. Naast de handleidingen zijn er nog verscheidene hulpdocumenten te vinden via het Docentencentrum. Ook de helpdesk van bettermarks kan vaak helpen.

Naast al deze virtuele hulp zijn er bettermarksbijeenkomsten en komen de medewerkers van bettermarks graag langs om de individuele situatie te evalueren en waar mogelijk te helpen.

Wilt u hier niet op wachten, dan kunt u ook terecht met uw vragen in de bettermarks community. Dit is een groep waar bettermarksdocenten met elkaar kunnen overleggen en elkaar advies kunnen geven.

Wat voor support biedt bettermarks?

Wanneer u besluit te werken met bettermarks kunt u rekenen op ondersteuning. Deze ondersteuning bestaat uit schoolbezoeken en het telefonisch en via e-mail beantwoorden van al uw vragen. Wanneer u wilt dat bettermarks uw school bezoekt kunt u bijvoorbeeld kiezen voor een training voor docenten en hulp bij de eerste les, maar ook wanneer u andere vragen heeft en dit liever persoonlijk met ons bespreekt komen de medewerkers van support graag bij u langs. 

Ik stap over op bettermarks vanuit een andere methode. Wat kan ik aan hulp verwachten?

Overstappen naar een nieuwe lesmethode kost altijd tijd en moeite, zeker als u voorheen les gaf uit een methode waar u al jaren mee werkt. Daarnaast is lesgeven met een digitale methode zoals bettermarks anders dan lesgeven met een boek. Daarom heeft bettermarks een uitgebreid support pakket. Zo krijgt elke docent het aanbod voor een (privé)training en staan wij paraat voor alle (didactische) vragen. Daarnaast krijgt u toegang tot de bettermarks community waar u met andere bettermarks docenten in contact kan komen. Ook zijn er jaarlijkse bijeenkomst waarbij er ervaringen gedeeld worden en u tips krijgt op het vlak van digitale didactiek en klassenmanagement.

Het bettermarks team staat voor u klaar om te helpen met de overstap naar onze digitale methode. Wij zijn altijd bereid om u verder te helpen met uw vragen of ervaringen.

Als ik een opgavenserie open krijg ik een grijs scherm. Wat kan ik doen?

Zie voor meer informatie over deze melding het nieuwsartikel.

Help, ik kan niet inloggen! Wat moet ik doen?

Meestal heeft dit te maken met uw wachtwoord. Indien u een docent bent, bel of mail gerust de helpdesk. Wij helpen u graag verder.

Indien u een leerling of ouder van een leerling bent, neem contact op met de docent. Zij kunnen via het tabblad Klassen in bettermarks de gebruikersnaam opzoeken en het wachtwoord resetten. Als dit het probleem niet verholpen heeft kunt u contact opnemen met de helpdesk van bettermarks.

Mijn leerling is aan een toets begonnen maar ik zie niet hoe ver hij is. Hoe kan dat?

In bettermarks zijn resultaten pas zichtbaar voor de docent als de leerling zijn opgavenserie of toets volledig heeft afgerond. Dit kan wel eens voor verwarring en problemen zorgen bij toetsen. Zorg ervoor dat een leerling altijd zijn toets inlevert middels de “lever in” knop rechtsboven binnen de deadline. Wanneer een leerling in de toets zit en de deadline verloopt, gebeurt er niets. Mocht de leerling echter de toets sluiten zonder hem in te leveren zal hij niet meer de mogelijkheid hebben om de toets in te leveren. De resultaten van de toets zijn dan verloren.

Ik wil graag de toets bespreken met mijn klas. Is dat mogelijk?

Bij het toewijzen van toetsen zijn er twee opties:
1. Resultaten deactiveren staat uit – In dit geval maken leerlingen hun toets. Na het inleveren zien ze meteen bij welke opgaven ze welke scoren hebben gekregen. In dit geval kunnen leerlingen na de toets meteen hun resultaten/fouten inzien.

2. Resultaten deactiveren staat aan – In dit geval maken leerlingen hun toets. Na het inleveren zien ze niet welke scoren ze hebben gekregen. Ook na de toets is het niet mogelijk om inzicht te krijgen via hun eigen leerling omgeving in de toets. Dit gaat alleen via een docentenaccount.

Binnenkort is het ook mogelijk om de toetsresultaten na deactiveren weer te activeren, lees er hier alles over.

Ik wil graag mezelf toevoegen of verwijderen uit een klas. Kan dat?

Beide opties zijn beschikbaar wanneer u ingelogd bent in bettermarks. Via het tabblad Klassen kunt u aan de rechterkant uzelf toevoegen aan een onbeperkt aantal klassen. U kunt via dit tabblad ook uzelf verwijderen uit een klas, een leerling verwijderen uit een klas en/of het wachtwoord veranderen van de leerling.

 

 

Heeft u vragen? Wij helpen graag!