Verwachte verschijningsdata nieuwe leerstof

17 augustus 2016 - Ook het aankomende schooljaar zal bettermarks uitbreiden en verbeteren. Zo worden er nieuwe leerjaren en leerlijnen ontwikkeld en zal de huidige lesstof aangepast worden. Hieronder is de planning te vinden voor het aankomende schooljaar van 1BK, 1GTH, 1HV, 3H en Rekenen. Informatie over de vernieuwingen zullen in de nieuwsbrief komen te staan. Wij raden u aan om, indien aanwezig, met de vernieuwde versies van de hoofdstukken te werken.

 

Planning 1 BK

Er is hard gewerkt aan het ontwikkelen van een compleet nieuwe leerlijn voor 1 vmbo BK. Hiervan zijn al vijf hoofdstukken beschikbaar zodat scholen al kunnen starten met de leerlijn BK. Naar verwachting zullen de onderstaande hoofdstukken online komen in de aankomende maanden. Heeft u nog vragen of wilt u vmbo BK van bettermarks uitproberen? Neem dan contact op en vraag een gratis pilot aan.

 

Verwachte verschijningsdata:
Hoofdstuk 5 Lengte & Hoofdstuk 6 Negatieve getallen                                 ​      begin oktober
Hoofdstuk 7 Breuken & Hoofdstuk 8 Vlakke figuren                                            begin december
Hoofdstuk 9 Procenten en diagrammen & Hoofdstuk 10 Ruimtefiguren             begin januari

 

Planning 1 KGTH

De vmbo GTH hoofdstukken van bettermarks zullen geschikt gemaakt worden voor kader leerlingen. Te beginnen met het eerste leerjaar. Er wordt per onderdeel aangegeven voor welke leerlijn het bedoelt is.

 

Verwachte verschijningsdata:
Hoofdstuk 4 Omtrek en oppervlakte *                                                                         begin september
Hoofdstuk 5 Rekenregels & Hoofdstuk 6 Negatieve getallen                                    ​  begin oktober
Hoofdstuk 7 Breuken & Hoofdstuk 8 Formules                                                            eind 2016
Hoofdstuk 9 Vlakke figuren & Hoofdstuk 10 Verhoudingstabellen en procenten         eind 2016

* de volgorde van de hoofdstukken en de titels kunnen nog veranderen.
 

Planning 1 H/V verbeterslag

Er worden momenteel aanpassingen gedaan aan de hoofdstukken van 1HV.  Zo wordt de indeling aangepast, worden er werkbladen en Wiskundige Denk Activiteiten (WDA) toegevoegd en wordt er naar niveau gedifferentieerd. Ook komen er voor leerlingen die meer uitdaging aankunnen V+ opgavenseries. De vernieuwde hoofdstukken zijn te herkennen aan 16-17 in de titel. Wanneer alle hoofdstukken vervangen zijn voor de 16-17 versie zal deze indicatie uit de titels verdwijnen

 

Verwachte verschijningsdata:
Hoofdstuk 2 Getallen & Hoofdstuk 3 Eenheden                                                     ​     begin september
Hoofdstuk 4 Rekenvolgorde, machten en negatieve getallen                                     begin oktober
Hoofdstuk 5 Breuken                                                                                                   begin november
Hoofdstuk 7 Diagrammen, grafieken en procenten                                                    begin december

 

Hoofdstuk 6, Hoofdstuk 8, Hoofdstuk 9 & Hoofdstuk 10 zijn al verbeterd, maar er zullen waar nodig nog aanpassingen worden gedaan. Denk hierbij vooral aan: toevoegen van werkbladen waar nodig en het verwerken van feedback dat we van docenten hebben ontvangen.

 

Planning 3 havo

Het derde leerjaar voor havo wordt momenteel ontwikkeld. Er zijn al twee hoofdstukken online. In deze hoofdstukken zijn naast de gebruikelijke inhoud ook een aantal extra’s toegevoegd. Zo heeft dit hoofdstuk een samenvatting en zijn er speciale opgavenseries voor op papier.

 

Verwachte verschijningsdata:
Hoofdstuk 3                                                                       begin september
Hoofdstuk 4                                                                       begin oktober
Hoofdstuk 5                                                                       begin november
Hoofdstuk 6                                                                       begin december
Hoofdstuk 7                                                                       begin januari
Hoofdstuk 8                                                                       begin februari

 

Planning rekenen

Naar verwachting zal Rekenen 2F en 3F compleet zijn op 15 september 2016 .

 

Planning tweede jaar

Na alle bovenstaande aanpassingen zullen wij verder gaan met het verbeteren van het tweede jaar van zowel GTH als H/V. Hierover zult u tijdig geïnformeerd worden via de bettermarks nieuwsbrief en een nieuwsartikel.

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom bettermarks? Meld je aan voor de nieuwsbrief.
Interesse om bettermarks uit te proberen? Vraag hier een demo account aan.