• bettermarks

  Dé oplossing voor wiskunde en rekenen

  bettermarks maakt adaptief en gepersonaliseerd leren mogelijk en geeft leerlingen gerichte feedback en ontwikkelpunten.

  Differentieert - één licentie voor alle niveaus
  Geeft gerichte feedback - begeleidt leerlingen naar het antwoord
  Herkent ontwikkelpunten - vindt hiaten en wijst opgaven toe
  Motiveert - blijft boeiend en leuk
  Ondersteunt - persoonlijk contact en begeleiding voor docenten
  Geeft inzicht - gedetailleerde informatie over klas en leerling

  Meer dan 100 scholen en 20.000 leerlingen gingen u voor!

  Neem contact op

Zo werkt bettermarks

Een les met bettermarks

Lesgeven

Behandel de onderwerpen waar uw leerlingen moeite mee hebben.

Toewijzen

Differentieer en wijs uw leerlingen opgaven toe van iedere niveau en leerjaar.

Oefenen

Gamification elementen stimuleren om zelfstandig te blijven oefenen.

Evalueren

Hiatenanalyse en docent rapportages om nog effectiever les te kunnen geven.

Vervolg

Herhaal met nieuwe opgaven of ga verder in de doorlopende leerlijn.

 

 

 

 

Leren met bettermarks

Feedback op gemaakte fouten

Opgaven maken

Ruim 100 typen interactieve opgaven inclusief werken op papier.

Feedback

Specifieke hints, tips en uitleg begeleiden de leerling stap voor stap.

Hiatenanalyse

Extra opgaven om te oefenen met ontwikkelpunten.

Bij iedere opgave in bettermarks krijgt de leerling persoonlijke feedback die verder gaat dan “goed” of “fout”. Elke leerling wordt begeleid om zelfstandig naar het juiste antwoord toe te werken met behulp van theorie, tips, uitleg en interactieve feedback. Tijdens het werken met bettermarks worden hiaten gedetecteerd. Vervolgens worden automatisch extra opgaven toegewezen zodat de leerling kan werken aan zijn ontwikkelpunten.

Inzicht in de klas met bettermarks

Duidelijke en gedetailleerde rapportages

Wie hebben het huiswerk gemaakt?

U ziet in één oogopslag wat uw leerlingen hebben gedaan.

Hoe hebben mijn leerlingen het gedaan?

U ziet welke progressie leerlingen maken en welke hiaten geïdentificeerd zijn.

Welke opgaven waren moeilijk?

U ziet welke fouten leerlingen maken en welke opgaven het best klassikaal besproken kunnen worden.

Dit maakt bettermarks uniek

Bettermarks is beschikbaar op alle devices

iPad app

Android app

Web versie

De digitale methode bettermarks is beschikbaar voor alle tablets, computers, laptops en veel smartphones. Er is geen papieren versie van bettermarks, maar er wordt wel met werkbladen en schrift gewerkt. Hiermee combineert bettermarks het beste van digitaal met papier.

Bettermarks differentieert
Binnen één klas wijst u eenvoudig opgavenseries van verschillende niveaus en leerjaren toe aan uw leerlingen. U en uw leerlingen hebben altijd toegang tot alle theorie en opgaven van alle leerjaren en leerniveaus in de onderbouw. Dit houdt in dat u toegang heeft tot de meer dan 100.000 opgaven in bettermarks met voldoende oefening ongeacht het niveau van uw leerling.

Leerlingen werken in bettermarks in dezelfde serie van opgaven maar altijd met andere getallen, hoeken en figuren – leerlingen kunnen dus blijven oefenen met nieuwe lesstof. Toegang tot alle leerstof en het random toekennen van getallen, hoeken en figuren zorgt dat leerlingen onbeperkt en op eigen niveau kunnen leren. 

Bettermarks geeft gerichte feedback
Bij iedere opgave in bettermarks krijgt de leerling individuele hulp en feedback die de leerling begeleidt naar het zelfstandig beantwoorden van de vraag. Deze feedback gaat verder dan “goed” of “fout” en zorgt ervoor dat de leerling écht kan leren van zijn fouten. Tijdens het huiswerk kan een leerling altijd tips, hints en extra theorie openen om zo zelfstandig tot het juiste antwoord te komen.

De individuele feedback in bettermarks ondersteunt en moedigt aan om zelfstandig tot het juiste antwoord te komen.

Bettermarks herkent ontwikkelpunten
De algoritmes van bettermarks analyseren gegeven antwoorden en zetten geconstateerde hiaten automatisch om in persoonlijke leerdoelen en ontwikkelpunten.

Leerlingen krijgen specifieke analyses over alle gemaakte opgaven. Bettermarks identificeert de ontbrekende voorkennis en wijst vervolgens nieuwe opgaven voor de ontbrekende voorkennis toe aan de leerling. Hierdoor ontstaat een gepersonaliseerde leerroute door de leerstof.

De uitgebreide algoritmes in bettermarks identificeren ontwikkelpunten gedurende het hele leerproces en maken gepersonaliseerd leren echt mogelijk. Inzicht in deze ontwikkelpunten helpt docenten bij lesvoorbereiding, rapportvergaderingen en oudergesprekken.

Bettermarks motiveert
Bettermarks zorgt voor succeservaringen bij leerlingen en maakt Wiskunde en Rekenen boeiend en leuk.

Leerlingen maken altijd progressie in bettermarks, ongeacht de aanleg en het niveau. Tijdens het werken hebben leerlingen zelf inzicht in hun leerproces, dit zorgt voor een grote mate van autonomie en het “Ik kan het!” gevoel. Daarnaast kunnen er sterren en muntjes verdient worden, dit werkt competitief verhogend.

Bettermarks ondersteunt
Het starten met een nieuwe methode is altijd wennen, zeker met een digitale en vooruitstrevende methode als bettermarks. We begeleiden docenten graag om het optimale uit bettermarks te halen. Wij bieden scholen daarom uitgebreide starttrainingen en hebben hard gewerkt aan onze nieuwe didactische handleidingen die docenten meer houvast geven.

Wij komen graag bij docenten op bezoek voor een evaluatiemoment of om met een specifieke situatie te helpen. Daarnaast bieden we uitstekende begeleiding via de klantenservice en de bettermarks community waar bettermarks docenten elkaar verder helpen.

Bettermarks geeft inzicht
Bettermarks biedt docenten gedetailleerd inzicht in de prestaties en vorderingen op leerling- en klasniveau. Zie in één oogopslag hoe leerlingen het huiswerk hebben gemaakt, welke vragen je klassikaal kunt behandelen en op welk onderwerp een leerling dreigt vast te lopen.

Bettermarks geeft inzicht in werkhouding, activiteit, leerprogressie en de hiaten van een leerling. Hierdoor kan er tijdig actie ondernomen worden mocht er extra ondersteuning of uitdaging nodig zijn voor een leerling of klas. De uitgebreide inzichten op leerling en klasniveau helpen docenten bij betere voorbereiding van iedere les, individuele begeleiding op leerling niveau en voorzien van kwantitatieve input voor rapportvergaderingen en oudergesprekken.

bettermarks in de praktijk

Bekijk de video’s

Docenten aan het woord

De voordelen van bettermarks

 

Bettermarks in de media

Prijzen en onderscheidingen

Giga Maus 2011

'...Divers, gevarieerd, educatief en succesvol'

digita 2011 & 2012

'...voor de uitmuntende kwaliteit van het aantrekkelijke en doordacht vormgegeven platform'

Comenius Medaille 2013

'...voor de hoge educatieve kwaliteit en het gebruik van media'

EdTech 2014

'...gekozen tot innovatiefste e-learning onderneming in Europa'

Vraag een demo aan

en ervaar bettermarks

Meld u aan voor de nieuwsbrief

en blijf op de hoogte

Volg bettermarks ook via