Colofon

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door bettermarks GmbH, Berlijn.
bettermarks GmbH
Skalitzer Straße 85-86
10997 Berlijn
Duitsland
CEO: Arndt Kwiatkowski, Marianne Voigt
Geregistreerd onder: HRB 120966, Amtsgericht Charlottenburg
Adres: Berlijn, Duitsland
USt-Id Nr. DE261509841


Contact
Voor zowel inhoudelijke feedback en suggesties als technische problemen en vragen kunt u contact opnemen met bettermarks support Nederland. De persoon verantwoordelijk voor de redactionele inhoud van de Nederlandse site is Sybrand Jissink.


Uitsluiting van aansprakelijkheid

bettermarks GmbH besteedt veel aandacht aan de juistheid en de volledigheid van de informatie op deze website. De inhoud en functionaliteit wordt zo zorgvuldig mogelijk gecontroleerd, geactualiseerd en geoptimaliseerd. Toch kan het voorkomen dat informatie verouderd of incorrect is, of dat informatie ontbreekt. bettermarks GmbH kan niet garanderen dat deze website foutloos of ononderbroken functioneert. bettermarks GmbH sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met het gebruik van de website, of met de tijdelijke onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.


Informatie van derden, producten en diensten

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten van derden. bettermarks GmbH wijst iedere aansprakelijkheid ter zake van de hand. Bij gebruik van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, gebeurt dat voor eigen rekening en risico van de gebruiker van deze website.


Persoongegevens

bettermarks GmbH verzekert dat persoonlijke klantgegevens met de grootste zorg worden behandeld en niet zonder toestemming worden doorgegeven aan derden.


Privacy

bettermarks GmbH verzekert dat persoonlijke klantgegevens met de grootste zorg worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. bettermarks GmbH handelt hierbij naar de toepasselijke wet en regelgeving op het gebied van privacy. Wanneer u gebruik maakt van de online leerservice van bettermarks GmbH, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • Leerling: klasgegevens, leerlingnummer, voornaam en achternaam
  • Docent: voornaam en achternaam, e-mailadres, schoolnaam en schooladres


U hebt recht op aanvulling of verbetering van opgegeven persoonsgegevens indien deze onjuist door bettermarks GmbH zijn verzameld. bettermarks GmbH gebruikt uw persoonsgegevens voor de levering van producten en de uitvoering van de diensten die u van bettermarks GmbH afneemt, alsmede het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op vergroting van het klantenbestand.

De leermethode bettermarks is een digitaal leermiddel bestemd voor onderwijsdoeleinden. De wijze waarop u gebruik maakt van bettermarks en de resultaten van de opdrachten die u maakt, wordt door bettermarks geregistreerd en gedeeld met de docent die daarvoor in bettermarks is aangewezen. Door in te loggen op bettermarks onder meer nodig heeft om de via de website geboden producten en diensten zo snel, goed en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen en om u over de uitvoering daarvan op de hoogte te houden.

bettermarks GmbH heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. bettermarks GmbH bewaart de verzamelde persoonsgegevens voor zolang dat nodig is voor het betrokken doel. bettermarks GmbH houdt zich hierbij aan de door de wet gestelde bewaar- en vernietigingstermijnen.


Cookies
Voor de bettermarks webversie dient uw browser cookies te accepteren, zodat uw browser correct functioneert bij bettermarks. De reden hiervoor is dat uw internetbrowser kleine gegevenspakketjes (“cookies”) op uw computer vastlegt, die informatie bevatten over uw bezoek aan onze website. Bij de meeste browsers is het accepteren van cookies als standaard ingesteld. Als u wilt dat uw browser automatisch geen cookies accepteert of dat hij eerst toestemming vraagt voordat hij deze accepteert, dan kunt u deze instelling wijzigen. Echter, het weigeren van deze cookies kan betekenen dat niet al onze diensten optimaal functioneren. bettermarks installeert cookies permanent, gebaseerd op elke gebruikerssessie.

Hoe gebruikt Google cookies voor het volgen van conversies? Google maakt gebruik van cookies zodat bedrijven (zoals bettermarks), die Google betalen voor gekoppelde advertenties, kunnen bepalen hoeveel mensen die op de advertenties klikken vervolgens overeenkomstige producten aankopen. De cookie voor het volgen van conversies wordt alleen opgeslagen in uw browser wanneer u klikt op een Google-advertentie die door het geadverteerde bedrijf (zoals bettermarks) is geselecteerd voor het volgen van de conversie. Deze cookies verlopen na 30 dagen en houden geen informatie vast die uw identiteit kan achterhalen.

Als u bepaalde pagina’s bezoekt op de website van het bedrijf (zoals dat van bettermarks) en de cookie is nog niet verlopen, dan kunnen zowel Google als het bedrijf (zoals bettermarks) zien dat u op de advertentie hebt geklikt en naar deze pagina bent geleid. Iedere gebruiker ontvangt een andere cookie. Dit betekent dat cookies niet kunnen worden gevolgd via de website van het bedrijf (zoals bettermarks). Als u de cookies voor het volgen van conversies wilt deactiveren, kunt u uw browser instellen, zodat hij cookies van het domein “googleadservices.com” blokkeert.


Webanalyse met Google Analytics
bettermarks maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstgegevens die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van bettermarks mogelijk maken. Informatie die via de cookie over uw gebruik van deze website wordt verzameld, wordt gewoonlijk verstuurd naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen.

Omdat bettermarks IP-anonimiteit op deze website heeft geactiveerd, kort Google uw IP-adres in alvorens het op te slaan. Dit gebeurt als u verblijft in een lidstaat van de Europese Unie of in een andere staat die deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte. IP-adressen worden alleen in uitzonderlijke gevallen verstuurd naar een Google-server in de VS en vervolgens ingekort. Namens bettermarks gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de bettermarks-website te evalueren, om daarmee rapporten te maken over het websitegebruik en om bettermarks te voorzien van aanvullende diensten die verband houden met het gebruik van de bettermarks-website en het internet.
Het IP-adres dat door uw browser voor Google Analytics wordt verstuurd, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies door uw browser voorkomen door het wijzigen van de instellingen; maar wij herinneren u eraan dat u in dat geval mogelijk geen gebruik kunt maken van de volledige functionaliteit van de bettermarks-website en diensten.

Een andere manier om te voorkomen dat Google gegevens via cookies verzamelt, die betrekking hebben op uw gebruik van bettermarks (inclusief uw IP-adres), is door het downloaden en installeren van de volgende browser plugin: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Meer informatie over Google Analytics en bescherming van gegevens vindt u hier.

Graag laten wij u weten dat bettermarks de Google Analytics Code heeft uitgebreid met de code “gat._anonymizeIp( );”, teneinde te waarborgen dat verzamelde IP-adressen anoniem zijn (het zogenaamde “IP-Masking”).

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html


Intellectuele eigendomsrechten
bettermarks GmbH behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke toestemming van bettermarks GmbH, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Indien door u deze website of het product bettermarks wordt gebruikt in strijd met de aanwijzingen in deze colofon, dan wel indien door u inbreuk wordt gemaakt op de rechten van bettermarks GmbH en/of derden, dan heeft bettermarks GmbH het recht om u de toegang tot deze website en het product bettermarks met onmiddellijke ingang te ontzeggen en alle maatregelen te nemen die naar het inzicht van bettermarks GmbH nodig zijn om de inbreuk op de kortst mogelijke termijn te (doen) eindigen, een en ander zonder dat voor u een recht op vergoeding van schade of compensatie ontstaat.